Jak oszczędzać na emeryturę?

Jak oszczędzać na emeryturę?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdy zatrudniony, po przepracowaniu odpowiedniego okresu, zyskuje prawo do otrzymywania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. więcej

Jak zastrzec dowód osobisty?

Zgubiłeś dowód osobisty? Ktoś ukradł Ci portfel i straciłeś swój dokument tożsamości? Pamiętaj, żeby w takiej sytuacji jak najszybciej zastrzec więcej
zachowek

Co to jest zachowek i komu się należy?

Zachowek stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie interesów osób z kręgu najbliższej rodziny po śmierci spadkodawcy. Co zatem warto o nim wiedzieć? więcej

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdy zatrudniony, po przepracowaniu odpowiedniego okresu, zyskuje prawo do otrzymywania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura wyliczana jest na podstawie wysokości składek wpłaconych do ZUS oraz czasu ich wpłacania. Jednak z czasem wysokość emerytur będzie coraz niższa i w przyszłości może wynosić tylko 1/3 wartości ostatniego otrzymywanego wynagrodzenia. Bez własnego zabezpieczenia i bez własnych oszczędności, godne życie na emeryturze może okazać się niemożliwe. Jak zatem odkładać na swoją przyszłość? Jak ją zabezpieczać? Jakie rozwiązania są najkorzystniejsze?

 

Oszczędzanie na emeryturę

Oszczędzanie na emeryturę może się odbywać na wiele różnych sposobów. W zasadzie wszystko zależy wyłącznie od samego zainteresowanego. Przygotowując się do emerytury, można oszczędzać pieniądze, ale również można zaprojektować i zaplanować sobie takie inwestycje, które w przyszłości staną się źródłem zysku. Może to być inwestycja w papiery wartościowe lub też w nieruchomości, które zostaną udostępnione pod wynajem.

W zakresie samych oszczędności jest wiele możliwości do wyboru. Można skorzystać z konta oszczędnościowego, z lokaty czy specjalnych produktów emerytalnych. Wszystko zależy od indywidualnych oczekiwań i potrzeb samego zainteresowanego gromadzeniem kapitału na przyszłość.

Krótko podsumowując, środki na emeryturę można zgromadzić dzięki:

  • inwestycjom;
  • lokatom;
  • oszczędzaniu na koncie oszczędnościowym;
  • Pracowniczym Programom Emerytalnym;
  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne);
  • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Ostatnie trzy produkty to programy celowe – tworzy się je właśnie z myślą o przyszłej emeryturze. Tak jak lokaty czy oszczędności mogą być gromadzone na dowolny cel, tak te trzy ostatnie cel mają z góry narzucony.

PPE

Pracownicze Programy Emerytalne tworzone są w zakładach pracy. Przystąpić może do nich każdy pracownik, który nie ukończył 70. roku życia, a w danym miejscu zatrudniony jest od co najmniej trzech miesięcy.

Składkę podstawową odprowadza pracodawca od pensji pracowników. Należy ją jednak z góry ustalić, by pracownicy mieli nie tylko kontrolę, ale również jasność obowiązujących zasad. Składka może zostać ustalona kwotowo – od wszystkich pracowników potrącana jest wówczas ta sama kwota. Można ją ustalić również procentowo – wówczas kwota zależna będzie od pensji, ale od wszystkich pobierana będzie ta sama część pensji, np. 5% lub 7%. Można też ustalić, że składka pobierana jest procentowo, ale nie więcej niż np. 70 zł. Jeżeli więc ustalony procent przekroczy tę kwotę, to pracodawca zapłaci kwotę określoną jako granica.

Pracownik może opłacać składkę dodatkową. Jej wysokość nie może przekroczyć w skali roku 4,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Jednorazowa miesięczna składka może być w dowolnej wysokości (uwzględniając wspomniany limit), można tę wysokość zmieniać – podnosić i obniżać. Można też ze składki dodatkowej zrezygnować.

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to plan oszczędzania na emeryturę, który może być założony dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat wyłącznie wtedy, gdy uzyskują dochody z umowy o pracę lub jest to transfer środków z IKE odziedziczonego po zmarłym, którego dana osoba jest spadkobiercą. W przeciwnym razie do ukończenia 18 roku życia wpłaty nie są możliwe.

IKE jest kontem indywidualnym, nie można więc utworzyć go dla dwóch lub więcej osób.

Limit wpłat na IKE to 300% średniego krajowego wynagrodzenia na dany rok. W roku kolejnym limit może się zmienić z racji zmiany średniej pensji, ale nie może być mniejszy, niż w roku poprzednim.

Korzyścią z prowadzenia IKE jest brak opodatkowania „podatkiem Belki”. Jest to zwolnienie warunkowe. Żeby z niego skorzystać trzeba spełnić określone wymagania. Są to:

  • dokonanie wpłat na IKE w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
  • wpłacenie przynajmniej połowy salda zgromadzonego na IKE na co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty z Konta.

Pozostałe warunki to:

  • wypłacenie środków po ukończeniu 60. roku życia;
  • wypłacenie środków po 55. roku życia, jeżeli prawo do emerytury uzyskano wcześniej niż w momencie ukończenia 60. roku życia.

W przeciwnym razie konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).

IKZE

Jest bardzo podobne do IKE. Różni się tylko kilkoma szczegółami.

Limit wpłat to 1,2 krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. Oszczędności zwolnione są z „podatku Belki”. Środki wpłacone na konto można wprowadzić do rocznego zeznania podatkowego. Zmniejszają wówczas podstawę opodatkowania i pozwalają na odprowadzenie mniejszego podatku dochodowego.

Przy wypłacaniu IKZE na emeryturę trzeba zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Wpłaty mogą, ale nie muszą być dokonywane regularnie.

Zarówno IKE, jak i IKZE mogą funkcjonować niezależnie od tego, czy dana osoba ma założone w pracy PPE. Najlepiej dywersyfikować swoje środki i korzystać z kilku dostępnych rozwiązań.