BIK a BIG: różnice, o których warto pamiętać!

BIG, BIK – brzmi podobnie, prawda? Tymczasem, różnica jest zasadnicza! BIK to Biuro Informacji Kredytowej, natomiast BIG to biura informacji gospodarczej: poza nazwą, podmioty mają też odmienne kompetencje.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK? Spłycając, można zaryzykować stwierdzenie, że BIK zbiera informacje o historii kredytowej klientów. Pochodzą one od banków, SKOK-ów i innych uprawnionych podmiotów. Kiedy trafiamy do BIK i przede wszystkim: kto trafia do BIK? Do BIK trafia każdy kredytobiorca. Warto pamiętać, że BIK „przechowuje” nie tylko negatywne informacje o opóźnieniach w płacie  naszych kredytów, kart kredytowych itp., ale także pozytywne dane, o zobowiązaniach regulowanych w terminie. Co ciekawe 90% informacji w BIK to informacje pozytywne.  Biuro Informacji Kredytowej nie jest więc listą dłużników!

Dlaczego BIK jest tak istotny? BIK przechowuje naszą historię kredytową. Korzystają z niej banki inne instytucje rozpatrujące wnioski kredytowe. Dzięki BIKmają na tacy wszystkie informacje na temat tego, jak spłacaliśmy poprzednie zobowiązania i na ich podstawie mogą ocenić nasze podejście do terminowego regulowania należności.. Informacje w  BIK są więc istotne dla obu stron procesu kredytowego.

bik i big

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

Nieco inaczej rzecz ma się z BIG-iem. W Polsce funkcjonuje kilka biur informacji gospodarczej, między innymi:

  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • BIG InfoMonitor
  • ERIF BIG

Baza BIG: kto może do niej trafić? Przede wszystkim, w BIG-ach można znaleźć informacje, które pochodzą nie tylko do banków czy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (SKOK). W BIG gromadzone są również dane pochodzące od innych podmiotów, na przykład: dostawców energii i nnych usług masowych, firm telekomunikacyjnych, gminy , sądy.

Kiedy trafiamy do BIG? Jeżeli jesteśmy zwyczajnym konsumentem, informacja o naszym zadłużeniu może znaleźć się w BIG, kiedy:

  • zadłużenie wynosi przynajmniej 200 zł
  • termin płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej
  • minęło 30 dni od kiedy zostaliśmy poinformowani o planowanym umieszczeniu informacji w BIG

Z kolei, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, kwota zadłużenia musi opiewać minimum na 500 zł. Co to oznacza dla nas w praktyce? Nie zapłaciłeś rachunku za prąd? Sprawdź, czy przypadkiem nie widniejesz w BIG.

REASUMUJĄC: biura informacji gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej to całkowicie odmienne podmioty, które różnią się od siebie, między innymi, źródłem posiadanych danych.