Co to jest całkowity koszt kredytu i całkowita kwota kredytu?

Jeżeli w planach masz zaciągnięcie kredytu w banku, musisz się do tego kroku solidnie przygotować, w końcu chodzi tutaj o Twoje bezpieczeństwo finansowe! Dzisiaj spróbujemy sobie wyjaśnić kolejne pojęcia, które powinien znać każdy kredytobiorca, również potencjalny, czyli całkowity koszt kredytu i całkowita kwota kredytu!

Całkowity koszt kredytu: co to znaczy?

Jeżeli przymierzasz się do wzięcia kredytu, koszty kredytu bankowego powinny być kwestią, która skupi Twoją uwagę. Zarówno całkowita kwota kredytu, jak i całkowity koszt kredytu to pojęcia, które definiuje Ustawa o kredycie konsumenckim. Co oznacza całkowity koszt kredytu? Jak brzmi definicja całkowitego kosztu kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że całkowity koszt kredytu to całość kosztów, które kredytobiorca musi uregulować decydując się na zaciągnięcie określonego kredytu. Na całkowity koszt kredytu składają się więc wszystkie koszty, jakie spoczywają na kredytobiorcy z tytułu zawarcia umowy o kredyt konsumencki.

Dlaczego warto znać to pojęcie? Znajomość terminów związanych z kredytem bankowym to nieodzowny element, który pozwala na pojęcie świadomej decyzji. Kredyt jest bowiem zobowiązaniem, które należy traktować poważnie.

całkowity koszt kredytu a całkowita kwota kredytu różnice

Co się składa na koszt kredytu?

Wiemy już, czym jest całkowity koszt kredytu w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim. Teraz powstaje pytanie: czym są elementy składające się na ten całkowity koszt kredytu? W praktyce: co wchodzi w całkowity koszt kredytu? W skład całkowitego kosztu kredytu wchodzą, między innymi, takie składowe jak:

• odsetki
• prowizje, na przykład prowizja przygotowawcza
• wymagane przez kredytodawcę opłaty
• ubezpieczenia

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Przejdźmy teraz do zasadniczej kwestii: na czym polega obliczanie całkowitego kosztu kredytu? Jak w praktyce powinno wyglądać wyliczenie całkowitego kosztu kredytu? To bardzo proste! Jak obliczyć całkowite koszty kredytu? Wystarczy dodać do siebie wszystkie elementy, jakie w przypadku konkretnego kredytu składają się na całkowity koszt kredytu.

Całkowita kwota kredytu: co to jest?

Wiemy już, czym jest całkowity koszt kredytu i co właściwie się na niego składa. Teraz czas na inne pojęcie, które warto znać: całkowita kwota kredytu! Jaka jest jej definicja? Jak zostało już wspomniane, termin ten, podobnie jak pojęcie – całkowity koszt kredytu precyzuje Ustawa o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z tą ustawą, całkowita kwota kredytu to kwota, którą rzeczywiście otrzymasz od kredytodawcy, na podstawie umowy o kredyt. Należy jednak pamiętać, że całkowita kwota kredytu nie obejmuje kosztów kredytowanych.

Reasumując: wyjaśniliśmy sobie dwa istotne pojęcia w kontekście kredytu konsumenckiego. Dlaczego warto je znać? Wiedza na ten temat może okazać się przydatna podczas podejmowania decyzji o zaciąganiu podobnego zobowiązania.

Informacje aktualne na 05.02.2019r.