Co to jest fundusz poręczeń kredytowych?

Dzisiaj spróbujemy wyjaśnić sobie pojęcie, jakim jest fundusz poręczeń kredytowych. Co ono oznacza? Komu może pomóc lokalny fundusz poręczeń kredytowych? Po co potrzebne jest poręczenie funduszu poręczeniowego i przede wszystkim – jak działają fundusze poręczeń kredytowych w Polsce? Zapraszamy do lektury!

Fundusze poręczeń kredytowych: definicja

Zacznijmy od podstaw: jaka jest definicja funduszu poręczeń kredytowych? Wiele mówi nam już sama nazwa, fundusz poręczeń kredytowych jest bowiem specjalną organizacją, powołaną do życia w celu udzielania poręczeń zobowiązań finansowych. Ale, uwaga – o poręczenie z funduszu poręczeń kredytowych mogą starać się jedynie strony do tego uprawnione. Co to oznacza? Jedną z najważniejszych funkcji funduszu poręczeń kredytowych jest poręczanie, między innymi, kredytów czy pożyczek, które zostaną spożytkowane na założenie własnej działalności gospodarczej.

Young caucasian couple consulting with bank financial adviser before buying new house. Two bearded men sitting at table and checking documents while woman stands behind.

Jak działa fundusz poręczeń kredytowych?

Na tym jednak nie koniec! Oczywiście, ścisły profil działalności jest nierozerwalnie związany z charakterem konkretnego funduszu, ale określone fundusze poręczeń kredytowych poręczają również kredyty czy pożyczki, które dany przedsiębiorca wykorzysta chociażby na opłacenie konkretnych inwestycji. Kiedy poręczenie funduszu poręczeń kredytowych może okazać się pomocne? Takie poręczenie bywa uzasadnione w przypadku tych przedsiębiorstw, od których oczekiwane jest przedstawienie konkretnych zabezpieczeń.

Warto zaznaczyć, że fundusz poręczeń kredytowych może udzielić poręczenia wyłącznie w sytuacji, w której strona starająca się o uzyskanie takiego poręczenia chce zaciągnąć konkretne zobowiązanie w instytucji, z którą dany fundusz współpracuje. Istnieją konkretne obwarowania dotyczące możliwości udzielenia poręczenia przez fundusz poręczeń kredytowych, a przedsiębiorca, który chce się starać o jego uzyskanie musi spełniać konkretne warunki. Koniecznością jest, między innymi, dysponowanie odpowiednią zdolnością kredytową. Właśnie dlatego, zanim rozpoczniemy starania o poręczenie przez fundusz poręczeń kredytowych, należy, po pierwsze: sprawdzić, kto właściwie może się o nie ubiegać i po drugie: jakie są warunki udzielania takich poręczeń.

REASUMUJĄC: fundusz poręczeń kredytowych może okazać się pomocny, jeśli przedsiębiorca chce zaciągnąć, na przykład kredyt lub pożyczkę w instytucji, która współpracuje z funduszem, ale musi w tym celu posiadać konkretne zabezpieczenie. Jeśli go nie ma, w roli zabezpieczenia ma szansę wystąpić poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, rzecz jasna, jeśli spełnione zostaną wymagane warunki.