Co to jest inflacja? Przyczyny i skutki inflacji

Zastanawiasz się czy dobrze rozumiesz pojęcie „inflacja”? Chciałbyś/abyś się dowiedzieć czym się charakteryzuje, jakie są jej przyczyny i skutki? W takim razie zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem!

Inflacja – definicja

Zacznijmy od najprostszej definicji. Inflacja to proces ogólnego wzrostu poziomu cen towarów i usług w gospodarce, utrzymujący się przez dłuższy czas. Prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza krajowego – czyli za tę samą kwotę, możemy kupić mniej danego towaru.

Inflacja może być również tłumaczona jako wynik nadwyżki globalnego popytu nad podażą, której nie można łatwo zwiększyć.

Przyczyny inflacji

Przyczyny inflacji mogą być różne. Są to:

  • zbyt duża ilość pieniądza w gospodarce – nadmierna emisja pieniądza
  • wadliwa struktura gospodarki
  • niezrównoważony budżet państwa
  • wzrost zagregowanego popytu konsumentów w gospodarce
  • nagły, znaczący wzrost kosztów produkcyjnych

Co to jest inflacja

Skutki inflacji

Inflacja to złożone zjawisko, które ma wpływ na wiele procesów gospodarczych. Panuje zgoda co do tego, że umiarkowana inflacja ma korzystny wpływ na gospodarkę. Jednak niezaprzeczalne jest, że wysoka inflacja jest groźna dla gospodarki i zawsze przekłada się na negatywne skutki w przyszłości.

 

W oczach nabywców inflacja jest postrzegana zawsze negatywnie, bowiem spada siła nabywcza pieniądza, a co za tym idzie również zaufanie do pieniądza. Mimo stałych nominalnych dochodów, ich względna wartość obniża się. Spada wartość oszczędności pieniężnych (również na nisko oprocentowanych lokatach). Często ludzie chcą w takiej sytuacji pozbywać się pieniędzy, inwestując w dobra trwałe, których wartość nie maleje, co wpływa również na wzrost ich cen.

Deflacja

Przy okazji warto wspomnieć również o zjawisku przeciwnym do inflacji – o deflacji. Deflacja to stały spadek poziomu cen. W obiegu zmniejsza się ilość pieniędzy, co prowadzi do powstania nadwyżki podaży rynkowej nad efektywnym popytem. To powoduje spadek cen, ale również zatrudnienia.