Co to są wakacje kredytowe?

Terminowe spłacanie kredytu, to podstawowy obowiązek pożyczkobiorcy. Jednak każdego z nas mogą spotkać przejściowe problemy finansowe, które mogą to utrudnić, a nawet uniemożliwić. Na szczęście instytucje finansowe wychodzą naprzeciw potrzebom kredytobiorców, udostępniając opcję „wakacji kredytowych”.

 

Kredyt hipoteczny, a często również kredyt gotówkowy, szczególnie ten zaciągany na wysoką kwotę, staje się zobowiązaniem na wiele lat. Czasem jest to pięć, dziesięć, a nawet trzydzieści lat. Trudno przewidzieć jak, przez cały ten czas, będzie wyglądała sytuacja finansowa kredytobiorcy. Nawet dziesięć lat to bardzo długi okres i wiele może się w tym czasie zdarzyć. Zmiana sytuacji może pójść w kierunku jej poprawienia, jak i jej pogorszenia. Gdy się pogorszy, czy nadal uda się spłacać zobowiązanie? A jeżeli będzie to trudne, to co wówczas zrobić? Z pomocą przychodzi usługa, która nosi nazwę „wakacji kredytowych”. Co to takiego i kto może z tego skorzystać?

Zawieszenie spłacania rat kredytowych

Banki, które oferują kredyty dla swoich klientów, oferują również cały pakiet usług dodatkowych, które mają nie tylko zachęcić do skorzystania z oferty danego banku, ale również są formą zabezpieczenia klienta i zapewnienia mu korzystnych warunków kredytowania. Jedną z takich dodatkowych usług jest zawieszenie spłacania rat kredytowych.

Wspomniane zawieszenie może przyjąć postać wakacji kredytowych, jak i karencji kredytowej. Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia całej raty kredytu, karencją zaś nazywa się zawieszenie części kapitałowej – część odsetkowa jest nadal spłacana.

W niektórych bankach takie rozróżnienie nie występuje i wakacjami kredytowymi nazywa się zarówno zawieszenie całej raty, jak i zawieszenie wyłącznie jej części kapitałowej.

Wakacje kredytowe trwają zwykle 3 miesiące. Niektóre banki zdecydowały się zaoferować klientom sześciomiesięczną przerwę. W bankach, w których wyróżniono karencję, może trwać ona nawet rok.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych i na jakich warunkach?

Wakacje kredytowe dotyczą głównie kredytów hipotecznych, ale często również kredytów gotówkowych, a nawet pożyczek pozabankowych. Niektóre instytucje ograniczają możliwość skorzystania z tej ulgi poprzez postawienie dodatkowych warunków, jak dotychczasowa terminowa spłata wszystkich obowiązujących rat, czy też bycie stałym klientem banku.

Z wakacji kredytowych można skorzystać zazwyczaj wyłącznie raz przez cały okres trwania kredytu, dlatego też decyzję o ich wykorzystaniu trzeba dobrze przemyśleć. Jeżeli nie są one zdecydowanie potrzebne, to warto poczekać z decyzją i odłożyć ją na trudniejsze czasy.

Warto również wiedzieć, że każdy bank samodzielnie ustala warunki udzielenia wakacji. Nie są one w żaden sposób narzucone odgórnie i ich uzyskanie lub nie zależy całkowicie od instytucji, w której zaciągnięty jest kredyt – są udzielane dobrowolnie. Żeby uniknąć nieporozumień czy rozczarowań należy zapoznać się z regulaminem zawieszenia spłacania rat jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. Pełna świadomość warunków, na jakie zgadza się kredytobiorca, to najlepszy sposób na bezpieczne zawarcie umowy z bankiem.

co to są wakacje kredytowe

Co jeszcze warto wiedzieć o wakacjach kredytowych?

W czasie wakacji kredytowych nie są naliczane dodatkowe opłaty, ale wydłuża się okres kredytowania. Jest dłuższy o tyle miesięcy, ile trwały wakacje. Kredytobiorca nie musi w tym czasie żadnych kosztów kredytu.

Wakacje udzielane są na wniosek kredytobiorcy. Warto z nich skorzystać, jeśli mamy chwilowe problemy ze spłatą z powodu nagłych wydatków lub utraty pracy. Jeśli usługa wakacji kredytowych jest dla Ciebie istotna, jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania sprawdź, czy umowa przewiduje zawieszenie spłaty kredytu.

Wakacje kredytowe w czasie pandemii COVID-19

W czasie pandemii SARS-CoV-2, wiele osób zostało dotkniętych jej negatywnymi skutkami. Pogorszenie sytuacji finansowej Polaków z powodu niższych zarobków, czy utraty pracy, często uniemożliwiało spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Z tego powodu, zgodnie z rekomendacją Prezydenta RP, jeszcze w marcu 2020, Związek Banków Polskich zaprezentował rozwiązania, przygotowane wspólnie z 15 bankami. Każdy z banków udostępnił specjalną ofertę wakacji kredytowych, dla osób dotkniętych problemami finansowymi, spowodowanymi pandemią koronawirusa. Przy zaangażowaniu UOKiK, w czerwcu zostały wprowadzone wakacje kredytowe ustawowe. Zostały ujęte w Tarczy Antykryzysowej. Każdy kredytobiorca, który utracił źródło dochodów, zgodnie z ustawą mógł zawiesić spłatę kredytu na maksymalnie 3 miesiące.