Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Małżeństwo to poważne zobowiązanie – warto o tym pamiętać. Dzisiaj spróbujemy sobie omówić kwestię, jaką jest odpowiedzialność małżonków za zobowiązania o charakterze finansowym. Żona lub mąż narobił długów? Słyszałaś kiedyś, że żona spłaca długi męża i zastanawiasz się, czy to prawda? A może obiło Ci się o uszy, że mąż odpowiada za długi żony? Zadajesz sobie pytanie: czy odpowiadam za długi męża/żony? Rzućmy trochę więcej światła na ten temat!

Czy żona odpowiada za długi męża?

Długi męża a odpowiedzialność żony – co należy mieć na uwadze? Czy małżonek odpowiada za długi współmałżonka? Przypuśćmy, że mąż lub żona, w trakcie trwania małżeństwa (ze wspólnością majątkową) zaciągnął/zaciągnęła kredyt. Jak wygląda odpowiedzialność współmałżonka za tego rodzaju długi? W takim przypadku, zasadniczą kwestią jest to, czy współmałżonek się na to zgodził.

Współmałżonek nie wyraził zgody. W takiej sytuacji, zgodnie z zobowiązującym w Polsce prawem, strona która wzięła kredyt odpowiada za to zadłużenie swoim majątkiem osobistym. Jednocześnie jednak, bank może żądać uregulowania zobowiązania przy wykorzystaniu określonych elementów majątku wspólnego małżonków, na przykład pensji pracowniczej.

Współmałżonek wyraził zgodę. Jeżeli, żona/mąż zgodził(a) się na to, by współmałżonek wziął kredyt, wówczas małżonkowie (zarówno kredytobiorca, jak i współmałżonek) odpowiadają za jego uregulowanie majątkiem wspólnym, a dłużnik dodatkowo majątkiem osobistym.

Kredytobiorcami są mąż i żona. Za wspólnie zaciągnięty kredyt małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym i majątkiem osobistym.

odpowiedzialność współmałżonka za długi

Odpowiedzialność za długi małżonka a „zwykłe potrzeby rodziny”

Na tym jednak nie koniec! Jeżeli Twój mąż lub Twoja żona w trakcie małżeństwa ze wspólnością majątkową zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu, który zostałby spożytkowany na zaspokojenie „zwykłych potrzeb rodziny” Ty również jesteś za nie odpowiedzialny(a)! W takiej sytuacji małżonkowie odpowiadają zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem osobistym.

Omówione przykłady dotyczą kredytów zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa ze wspólnością majątkową i nie odnoszą się do sytuacji, w której małżonkowie posiadają wspólne przedsiębiorstwo itp. Reasumując: świadomość tego, w jakim stopniu odpowiadamy za długi współmałżonka pozwoli nam rozsądnie zabezpieczyć swoje interesy, zwłaszcza jeśli  doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że mąż/żona ma niefrasobliwe podejście do zarządzania finansami.