Jak płacić niższe raty kredytowe i dostać dodatkową gotówkę?

Posiadasz już jakieś kredyty lub pożyczki? Kredyt na samochód, pożyczka gotówkowa, zakup na raty? Pamiętanie o wszystkich terminach płatności przyprawia o ból głowy? Koniecznie weź pod uwagę konsolidację swoich zobowiązań w jedno. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, możesz połączyć swoje zadłużenia i spłacać tylko jedną ratę, zamiast kilku. Czemu warto się tym zainteresować? Poniżej najważniejsze zalety tego produktu.

 

Obecnie kredyty są tańsze

W ostatnich miesiącach (marzec-maj 2020) Rada Polityki Pieniężnej trzy razy z rzędu obniżyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną. Wpływa to na oprocentowanie znaczącej części kredytów, bowiem zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, maksymalne oprocentowanie kredytu może wynieść dwukrotność odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe mogą wynosić tyle, ile suma stopy referencyjnej (teraz 0,1%) i 3,5%. Czyli aktualnie maksymalne oprocentowanie kredytu to 7,2% (na początku tego roku wynosiło jeszcze 10%). Podsumowując – im niższe stopy, tym tańsze kredyty.

Biorąc pod uwagę historycznie najniższą stopę referencyjną i obniżone oprocentowania kredytów, warto wziąć pod uwagę konsolidację swoich zadłużeń i zmianę wcześniej zaciągniętego kredytu z wyższym oprocentowaniem, na nowy kredyt konsolidacyjny, który będzie tańszy.

Zwrot prowizji za spłacony kredyt

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty kredytu przed terminem, jako konsument masz prawo ubiegać się o zwrot proporcjonalnej części kosztów (wyliczonych w sposób liniowy) od instytucji, która tego kredytu udzieliła.

Jeszcze do niedawna kontrowersje budził zwrot prowizji, a raczej jego brak. Wiele banków nie rozliczało jej utrzymując, że nie jest związana z okresem kredytowania. Jednak zmieniło się to po wyroku TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z września 2019 i stanowisku UOKiK, zgodnie z którymi instytucje finansowe powinny zwracać również proporcjonalną część prowizji.

Jak się ma to w stosunku do kredytu konsolidacyjnego? Kredyt konsolidacyjny służy do spłaty wcześniejszych zobowiązań. Środki nawet nie trafiają do pożyczkobiorcy – to bank spłaca zadłużenia, a konsument od tej pory spłaca nowy kredyt konsolidacyjny bankowi, który go udzielił. Skoro wcześniejsze zobowiązania zostały spłacone przed czasem, konsument ma prawo do zwrotu części kosztów.

Dodatkowa gotówka

Mimo wcześniej zaciągniętych kredytów potrzebujesz dodatkowej gotówki? Kredyt konsolidacyjny to umożliwia! Jeśli tylko posiadasz odpowiednią zdolność kredytową, oprócz kwoty na spłatę dotychczasowych zobowiązań, możesz wnioskować o dodatkową gotówkę, która trafi na Twoje konto.

 

Jedna niższa rata

Jakie jeszcze zalety ma kredyt konsolidacyjny? Zamiast kilku rat w różnych miejscach, po konsolidacji będziesz spłacać tylko jedną ratę. Co więcej, w przypadku wydłużenia czasu spłaty zobowiązania, jest duża szansa, że rata miesięczna kredytu konsolidacyjnego będzie niższa, niż suma rat wcześniejszych zobowiązań. To może być bardzo istotne w sytuacji, kiedy pojawia się problem ze spłacaniem wszystkich długów w terminie, np. przy pogorszeniu sytuacji finansowej. W taki przypadku konsolidacja kredytów może uchronić przed większymi problemami finansowymi.

Wygodna spłata w jednym miejscu

Dla niektórych istotną zaletą kredytu konsolidacyjnego może być to, że dług jest spłacany za jednym razem w danym miesiącu, w jednym miejscu, do jednej instytucji. Jeśli posiadamy kilka kredytów, dość uciążliwe może być spłacanie kilku rat w różnych miejscach, co często skutkuje opóźnieniami w spłacie i może wpływać na obniżenie zdolności kredytowej w przyszłości.

 

W ofercie BANCOVO posiadamy kredyty konsolidacyjne, w procesie 100% online. Dzięki temu szybko, bezpiecznie i wygodnie połączysz swoje zobowiązania i pozyskasz dodatkową gotówkę. Złóż wniosek o kredyt konsolidacyjny tutaj.

 

[Dane zawarte w artykule są aktualne na dzień 21.08.2020.]