Na czym polega kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to zasilenie kapitału należnymi odsetkami. Kapitalizacja odsetek nie jest pojęciem jednorodnym i można wymienić kilka jej rodzajów, między innymi, kapitalizację prostą, złożoną, kapitalizację z dołu oraz kapitalizację z góry.

Chcesz wiedzieć, co kryje się pod tajemniczą brzmiącym pojęciem – kapitalizacja odsetek? Zastanawiasz się, co to jest kapitalizacja odsetek na lokacie, koncie oszczędnościowym itp.? Nie wiesz, czym jest okres kapitalizacji? Dzisiaj zobrazujemy sobie znaczenie kapitalizacji odsetek i odpowiemy na pytanie: czym ona właściwie jest?

Kapitalizacja odsetek – definicja

Kapitalizacja odsetek jest procesem, w wyniku którego dana suma pieniędzy, czyli kapitał, zasilana jest należnymi odsetkami. Kapitalizacja odsetek to termin często używany w kontekście lokat bankowych – warto zaznaczyć, że w ich przypadku obowiązują różne częstotliwości kapitalizacji.

Proponowana może być, między innymi, kapitalizacja roczna, jak również miesięczna kapitalizacja odsetek czy kwartalna kapitalizacja odsetek. W przypadku niektórych lokat funkcjonuje nawet dzienna kapitalizacja odsetek. Częstotliwość kapitalizacji to jeden z tych czynników, jakie warto mieć na uwadze, jeżeli jesteśmy na etapie wybierania lokaty.

co to jest kapitalizacja odsetek

Co to jest kapitalizacja prosta i na czym w praktyce polega kapitalizacja złożona?

Wiemy już, czym jest kapitalizacja odsetek i podkreśliliśmy, jak istotny czynnik stanowi kapitalizacja odsetek w odniesieniu do produktu, którym jest lokata bankowa. Musimy jednak pamiętać, że kapitalizacja odsetek nie jest jednorodnym pojęciem i da się wydzielić kilka jej „odmian”.

Czym jest kapitalizacja prosta? W tym przypadku pierwsze skrzypce gra kapitał początkowy – w kapitalizacji prostej tylko on stanowi bazę naliczania odsetek w kolejnych okresach. Na czym natomiast polega kapitalizacja złożona? W odróżnieniu od kapitalizacji prostej, tym razem, odsetki nalicza się nie tylko od kapitału początkowego, ale od kapitału początkowego oraz nazbieranych odsetek.

Co to jest kapitalizacja z góry i kapitalizacja z dołu?

Na tym jednak nie koniec! Powinniśmy zapoznać się również z definicją kapitalizacji z góry i z dołu. Oba rodzaje kapitalizacji różni termin, w jakim odsetki zostają doliczone w poczet kapitału. W przypadku kapitalizacji z góry będzie to początek okresu, natomiast w odniesieniu do kapitalizacji z dołu, jego koniec.

Reasumując: kapitalizacja odsetek to nic innego, jak zasilenie nimi kapitału – odsetki są do niego wliczane. Częstotliwość kapitalizowania odsetek należy mieć na uwadze wybierając odpowiednią dla siebie lokatę.