Na czym polega przewalutowanie kredytu i ile trzeba za to zapłacić?

Przewalutowanie kredytu to, zmiana waluty w jakiej wzięliśmy kredyt, na inną walutę. W wyniku przewalutowania kredytu zamianie ulega waluta, w której kredyt dotychczas był spłacany przez kredytobiorcę.

Chcesz wiedzieć, czym właściwie jest przewalutowanie kredytu? Zastanawiasz się, na czym polega przewalutowanie kredytu we frankach lub innej walucie? Ile w praktyce może kosztować przewalutowanie kredytu hipotecznego? Postaramy się nieco bardziej przybliżyć ten temat.

Czym jest przewalutowanie kredytu?

Zacznijmy od wyjaśnienia sobie podstawowego terminu: czym jest przewalutowanie kredytu? Jak sama nazwa wskazuje, przewalutowanie kredytu oznacza, że waluta, w jakiej dotychczasowo kredytobiorca regulował to zadłużenie zostanie zastąpiona przez inną walutę. Spróbujmy to sobie zobrazować na konkretnym przykładzie: Pan X zdecydował się wziąć kredyt w walucie A. Później podjął decyzję o jego przewalutowaniu na walutę B i bank, przychylając się do tej prośby, dokonał przeliczenia kredytu z waluty A na walutę B. Odtąd, Pan X będzie spłacał kredyt w walucie B.

co to jest przewalutowanie kredytu

Przewalutowanie kredytu a opłaty bankowe

Zanim złożymy wniosek o przewalutowanie kredytu musimy tę decyzję bardzo dobrze przemyśleć. Nie zapominajmy, że przewalutowanie kredytu może być skorelowane z konkretnymi kosztami, jakich będzie wymagał od nas bank. Czasami konieczne jest uregulowanie prowizji za przewalutowanie kredytu, może się z tym wiązać również zmiana oprocentowania czy marży. Po przewalutowaniu może zmienić się wysokość raty, jaką płacimy miesięcznie.

Ponadto, należy pamiętać, że dla banku duże znaczenie będzie miała zdolność kredytowa klienta, który wnioskuje o przewalutowanie jego kredytu. Co więcej, przewalutowanie kredytu może wiązać się z koniecznością zmiany warunków, na jakich wcześniej bazował nasz kredyt.

Reasumując: przewalutowanie kredytu to proces, w czasie którego następuje zastąpienie jednej waluty, w której dotychczas spłacany był kredyt, przez drugą. Jednocześnie jednak na względzie należy mieć fakt, że przewalutowanie kredytu może być związane z koniecznością uregulowania odpowiedniej prowizji, opłaty za aneks do umowy lub zmianą warunków kredytu. Co to oznacza? Jest szansa, że zmianie ulegnie, między innymi, marża oraz skorelowana z kredytem tabela opłat itp. Należy też sprawdzić, czy przewalutowanie nie będzie generowało dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem kolejnej wyceny.