Pożyczka dla firm bez BIK – kiedy się na nią zdecydować?

W bankach i wielu firmach pozabankowych dostępne są kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców. Oferta dla firm może obejmować zobowiązania o dowolnym przeznaczeniu, a także kredyty inwestycyjne i hipoteczne. Standardowo w bankach przeprowadzana jest weryfikacja klientów w BIK i bazach danych dłużników. Taki wymóg od maja 2023 roku spoczywa również na firmach pozabankowych. Jednak nadal istnieje możliwość uzyskania pożyczki dla firm bez BIK. W jaki sposób? Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dla swojej firmy taką pożyczkę i kiedy warto się na nią zdecydować?

Co to jest pożyczka dla firm bez BIK?

Pożyczka dla firm bez BIK to najczęściej pożyczka prywatna, udzielana poza systemem bankowym i poza ofertą firm pozabankowych. Odkąd dokonano nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, również i pozabankowe instytucje pożyczkowe są zobowiązane do weryfikowania BIK-u czy rzetelnie prowadzonych baz danych, np. BIG InfoMonitor czy KRD, przed wydaniem decyzji dotyczącej zobowiązania.

Jeśli więc pożyczka dla przedsiębiorcy bez BIK jest w ogóle dostępna, to pożyczkodawcą z reguły będzie osoba fizyczna, a samo zobowiązanie będzie miało charakter pożyczki prywatnej. Ewentualnie firma może udzielić przedsiębiorcy pożyczki bez BIK, ale jednocześnie sprawdzi bazy danych biur informacji gospodarczej. Może też w sposób liberalny podchodzić do kwestii wpisów w BIK, BIG czy KRD, w rezultacie udzielając finansowania także i wtedy, gdy zadłużenie nie jest znaczne.

Pożyczka na 6 miesięcy bez BIK-u czy na 12 miesięcy jest możliwa do uzyskania, ale trzeba dobrze poszukać, aby ją znaleźć. Znacznie trudniej będzie wskazać pożyczkodawcę skłonnego do udzielenia długoterminowego zobowiązania finansowego bez weryfikacji w BIK-u. Rzadko kiedy zdarzają się oferty, w których dostępna będzie pożyczka bez BIK na 120 miesięcy. Taka pożyczka długoterminowa wiąże się z wysokim ryzykiem dla pożyczkodawcy, przed którym z pewnością będzie chciał się zabezpieczyć, np. poprzez rzetelną weryfikację klienta czy żądanie dodatkowych zabezpieczeń spłaty długu.

Istnieje też pożyczka dla firm z funduszu bez BIK, ZUS i US, którą możesz przeznaczyć na spłatę, np. zaległości podatkowych i składkowych. Taka pożyczka pomostowa pomoże uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dla banku.

Jakie są korzyści i ryzyka zaciągając pożyczkę dla firm bez BIK?

Przedsiębiorca może szybko i skutecznie uzyskać pożyczkę dla firmy bez BIK, np. na rozwój swojej działalności, rozpoczęcie jej prowadzenia albo pokrycie bieżących zobowiązań.

Oto, z jakimi wiąże się to korzyściami:

 • Szybkość realizacji procesu kredytowego – pożyczkę możesz otrzymać nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku.
 • Dowolność w rozdysponowaniu pozyskanych środków.
 • Uproszczone zasady ubiegania się o pożyczkę – czasem wystarczy wniosek online wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskiwanych dochodów.
 • Brak weryfikacji w BIK – licz się jednak z tym, że firma pożyczkowa będzie sprawdzać Twoją historię kredytowania w innych bazach danych i brać ją pod uwagę przy wydawaniu decyzji. Wyjątkiem od tej reguły są pożyczki prywatne, po które również możesz sięgnąć.

Zaciągnięcie takiego zobowiązania dla swojej firmy wiąże się z koniecznością poniesienia pewnego ryzyka. Do wad takiego rozwiązania zaliczają się:

 • Stosunkowo wyższe koszty kredytowania – zarówno przy pożyczkach prywatnych, jak i pozabankowych, w których pożyczkodawca deklaruje brak weryfikacji BIK i liberalne podejście do Twojej historii kredytowania. Na ogół rekompensuje ponoszone w związku z tym ryzyko kredytowe wyższą stawką oprocentowania i innych opłat.
 • Ryzyko nadmiernego zadłużenia się – oferty firm pożyczkowych są często łatwo dostępne, dlatego możesz po nie sięgać wielokrotnie, a w rzeczywistości spłata ich w całości lub w ratach przekroczy Twoje możliwości finansowe, co jest prostą drogą do powstania dużego zadłużenia.
 • Ryzyko trafienia na lichwiarskie, nieuczciwe oferty – zawsze sprawdzaj dokładnie ofertę pożyczki dla firm bez BIK oraz wszelkie koszty z nią związane, a przy tym nie podpisuj umowy bez zapoznania się z jej wszystkimi postanowieniami.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę dla firm bez BIK?

Pożyczkodawcy, udostępniający przedsiębiorcom pożyczki dla firm bez BIK, wymagają od swoich klientów, aby spełniali odpowiednie warunki. Wśród nich znajdują się:

 • rejestracja firmy – w CEIDG lub w KRS,
 • posiadanie ważnego numeru NIP,
 • okazanie aktualnych dokumentów rejestrowych,
 • wskazanie numeru konta bankowego zarejestrowanego na dane firmowe,
 • posiadanie aktywnego numeru telefonu,
 • okazanie dowodu osobistego przedsiębiorcy,
 • wykazanie posiadania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej firmy.

 

 • Rejestracja firmy

Aby uzyskać pożyczkę na firmę, musisz zarejestrować działalność. Masz dwie możliwości:

 • Rejestracja firmy w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czego możesz dokonać nawet w trybie online.
 • Rejestracja spółki lub działalności gospodarczej osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do CEIDG wpisu dokonuje się na druku CEIDG-1. Wybierz go, jeśli chcesz prowadzić w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą lub być wspólnikiem spółki cywilnej.

Obecnie możliwe jest prowadzenie drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne w ramach działalności nierejestrowanej. Musisz wówczas uzyskiwać niewielkie przychody z działalności zawodowej.

 • Ważny numer NIP

Do wnioskowania o pożyczkę dla firmy bez BIK musisz mieć identyfikator podatkowy, który umożliwia Twoją identyfikację jako podatnika, płatnika czy inkasenta. Przy prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej niejako automatycznie nadawany jest Ci identyfikator podatkowy w postaci numeru NIP, którym będziesz się posługiwać, składając m.in. zeznania podatkowe.

Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, składa zgłoszenie identyfikacyjne stanowiące podstawę nadania numeru NIP we wniosku o wpis jednoosobowej działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku należy wypełnić zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7 i złożyć je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

 • Aktualne dokumenty rejestrowe

Aby ubiegać się o pożyczkę dla firmy, musisz złożyć lub okazać oryginały aktualnych dokumentów rejestrowych wraz z wnioskiem kredytowym. Zaliczają się do nich:

 • potwierdzenie dokonania wpisu do CEIDG albo uproszczony wyciąg z KRS,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z US,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON.

 

 • Adres siedziby firmy

Twoja firma powinna mieć stałą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, aby miała szansę na zgodę na udzielenie pożyczki na cele związane z działalnością gospodarczą. Podajesz taki adres siedziby firmy we wniosku.

 • Konto bankowe na firmę

W związku z koniecznością potwierdzenia Twojej tożsamości, jeśli wnioskujesz o pożyczkę firmową online, będziesz potrzebować konta bankowego założonego na dane firmowe. Dokonujesz przelewu weryfikacyjnego z takiego rachunku na wskazane konto pożyczkodawcy. Jeśli dane z wniosku i z przelewu są takie same, możesz uzyskać pożyczkę. Wypłacana jest ona najczęściej w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku.

Aktywny numer telefonu

Jedną z informacji, które musisz podać we wniosku o pożyczkę dla firmy, jest aktywny numer telefonu komórkowego. Informacja o udzieleniu pożyczki jest często przesyłana SMS-em na wskazany numer.

 • Dowód osobisty właściciela

Pożyczkobiorcą, w przypadku pożyczki firmowej, jesteś Ty – przedsiębiorca. Wraz z wnioskiem okazujesz dowód tożsamości – najczęściej będzie to dowód osobisty właściciela firmy.

 • Wykazanie zdolności kredytowej firmy

Pożyczkodawca, chcąc zmniejszyć ponoszone przez siebie ryzyko, będzie chciał zweryfikować Twoją zdolność kredytową. Zrobi to na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów przez firmę albo bazując na dokumentach w postaci:

 • wydruku z konta firmowego z kilku ostatnich miesięcy,
 • umów cywilnoprawnych podpisywanych z kontrahentami i klientami,
 • kopii księgi przychodów i rozchodów,
 • kopii ksiąg rachunkowych,
 • deklaracji PIT z ubiegłego roku.

Jak długo trwa proces decyzyjny w przypadku pożyczki dla firm bez BIK?

Proces udzielenia pożyczki dla firm bez BIK jest uproszczony, ponieważ nie ma potrzeby uzyskiwania zgody klienta na weryfikację w bazach Biura Informacji Kredytowej czy też oczekiwania na wydanie raportu o kliencie przez BIK. Licz się jednak z tym, że firma pożyczkowa, w której złożysz wniosek, sprawdzi Cię w innych bazach danych, a to również zajmuje trochę czasu. Firmy pożyczkowe czy osoby prywatne udzielające pożyczek również dla przedsiębiorców szczycą się tym, że umożliwiają zaciągnięcie takiego zobowiązania nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć pożyczkę bez BIK dla firm?

Pożyczka bez BIK dla firm jest produktem finansowym dowolnego przeznaczenia. Ani we wniosku, ani w umowie pożyczki nie ma wskazania celu kredytowania. Dlatego możesz wydać tak uzyskane środki finansowe na dowolne cele.

Kiedy warto zdecydować się na pożyczkę dla firmy bez BIK?

Można wymienić wiele powodów, przez które warto zdecydować się na skorzystanie z oferty pożyczki dla firmy bez BIK:

 • Masz negatywne wpisy w BIK – w takiej sytuacji, gdy masz zaległości w spłacie kredytów i pożyczek wymienione w historii w BIK, z pewnością nie otrzymasz kredytu bankowego. Niektóre firmy pożyczkowe, które restrykcyjnie traktują wpisy w historii kredytowania w BIK, również odrzucą Twój wniosek. Pożyczka bez BIK pozostaje więc jedną z alternatyw finansowych w takim przypadku.
 • Nagła potrzeba pozyskania pieniędzy – niezapłacone faktury, zaległości w ZUS czy też inne naglące płatności mogą skłonić Cię do poszukiwania sposobu na szybkie pozyskanie dodatkowej gotówki o dowolnym przeznaczeniu.
 • Minimum formalności – przerastają Cię formalności związane z udostępnianiem kredytów bankowych? Sięgnij po szybką pożyczkę dla firm bez BIK. Nie musisz składać stosu dokumentów, aby móc ją uzyskać.

Dlaczego warto skorzystać z oferty pożyczki dla firm bez BIK?

To oferta, która nie wymaga dopełniania wielu formalności. Zwykle nie musisz dołączać do wniosku o żadnych dodatkowych dokumentów. Firma pożyczkowa czy osoba fizyczna udzielająca pożyczki prywatnej będzie opierała swoją decyzję na oświadczeniu o wysokości uzyskiwanych dochodów. Brak weryfikacji w BIK sprawia też, że ewentualne złe wpisy umieszczone w takiej bazie danych nie przekreślą Twoich szans na uzyskanie pożyczki.

Podsumowanie
Jeśli zależy Ci na szybkim, korzystnym finansowaniu i możesz poddać się weryfikacji w BIK-u bez obaw o odrzucenie wniosku kredytowego. Ranking kredytów dla firm na Bancovo pomoże Ci w wytypowaniu odpowiedniej oferty. W przeciwnym wypadku skorzystaj z pożyczki bez BIK dla firm. Można ją opisać w taki sposób:

 • To pożyczka pozabankowa, pożyczka z funduszu lub pożyczka prywatna.
 • Zaciągnięcie pożyczki bez BIK nie oznacza braku jakiejkolwiek weryfikacji klienta – możesz być sprawdzonych w bazach danych dłużników biur informacji gospodarczej.
 • Pożyczka bez BIK dla firm wymaga przedstawienia dokumentów rejestrowych i dochodowych.
 • Koszty pożyczki bez BIK dla firm będą najprawdopodobniej wyższe niż w przypadku standardowych kredytów bankowych.

FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ofertą pożyczek dla firm bez BIK.

 • Czy muszę mieć konto firmowe, aby ubiegać się o pożyczkę dla firm bez BIK?

Tak, zwykle jednym z wymogów stawianych przez pożyczkodawców potencjalnym klientom jest posiadanie konta firmowego, z którego będziesz weryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego.

 • Czy mogę ubiegać się o pożyczkę dla firm bez BIK, jeśli moja firma działa w branży wysokiego ryzyka?

Tak, np. możesz otrzymać pożyczkę prywatną dla firm bez BIK, a branża, w której prowadzisz działalność, nie ma przy tym większego znaczenia.

 • Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem bez dodatkowych kosztów?

Tak, choć zależy to od indywidualnych ustaleń z pożyczkodawcą. Sprawdź w umowie, czy nie została ujęta w niej klauzula pozwalająca firmie pożyczkowej lub prywatnemu pożyczkodawcy naliczać dodatkowe prowizje za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

 • Czy pożyczka dla firm bez BIK wpływa na moją zdolność kredytową?

Wszystkie legalnie działające firmy pożyczkowe mają obowiązek raportowania do BIK-u informacji o zaciąganych pożyczkach, nawet i tych, które są udostępniane bez weryfikacji historii kredytowania klienta w tej bazie.

 • Czy mogę negocjować warunki pożyczki dla firm bez BIK?

Istnieje taka możliwość, choć nie we wszystkich firmach udzielających pożyczek bez BIK.