Prowizje związane z kredytem – jakich kosztów możemy się spodziewać?

Zamierzasz zaciągnąć kredyt i zastanawiasz się, jak to właściwie jest z tą prowizją? Ile może wynosić prowizja kredytu i dlaczego w zasadzie jest pobierana? Czy prowizja bankowa to konieczność, a może na rynku będziesz w stanie znaleźć kredyt bez prowizji? Jak brzmi definicja prowizji bankowej? Ile w praktyce może wynosić określona prowizja kredytu hipotecznego? Dlaczego prowizja od udzielonego kredytu jest tak znacząca? Przygotowaliśmy dla Was garść podstawowych informacji.

Prowizja za udzielenie kredytu

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co to jest prowizja bankowa, ponieważ prowizja niejedno ma imię! Istnieje kilka jej rodzajów, w tym chociażby, prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego lub jakiegokolwiek innego. Udzielając kredytu, na przykład hipotecznego, bank pobiera prowizję właśnie za tę czynność – można zaryzykować stwierdzenie, że prowizja za udzielenie kredytu jest dla banku pewnego rodzaju wynagrodzeniem za pożyczenie środków.

Oczywiście, to nie oznacza, że taka prowizja w banku jest zawsze wymagana. Niekiedy oferowane są kredyty bez prowizji za ich udzielenie, ale UWAGA – to wcale nie oznacza, że są one najbardziej korzystną opcją pod względem finansowym. To, ile będzie wynosiła prowizja w banku za udzielenie kredytu to kwestia bardzo indywidualna, powiązana z konkretną ofertą kredytową, bowiem na kwotę prowizji oddziaływać może szereg czynników. W związku z tym, o wszystkie szczegóły należy pytać bank.

prowizja kredytowa

Prowizja za odnowienie kredytu

Koszt kredytu bankowego to istotna kwestia, dlatego wymaga on dokładnej analizy. Prowizja od udzielenia kredytu to jedno, ale często wymagana jest także prowizja za odnowienie kredytu – to pojęcie jest nierozerwalnie związane z kredytem odnawialnym, czyli limitem kredytowym funkcjonującym w koncie osobistym. Limit kredytowy jest udostępniony klientowi na konkretny okres, często dwunastu miesięcy. Po tym czasie, jeśli kredyt zostanie odnowiony, bank może pobrać prowizję w określonej wysokości. Należy sprawdzić czy taka prowizja jest wymagana i ile będzie wynosiła już na etapie wybierania ofert kredytów odnawialnych.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Prowizje i opłaty bankowe to kwestie, które wymagają bardzo wnikliwej analizy podczas wybierania konkretnej oferty. Na uwadze warto mieć również prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu – w niektórych przypadkach można się spotkać z koniecznością jej uregulowania. Wysokość takiej prowizji może być uzależniona między innymi od tego czy jest to spłata częściowa czy spłata całkowita. W przypadku kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, taka prowizja może być pobierana wyłącznie przez trzy lata – okres ten liczymy od momentu, w którym rozpoczęta została spłata zobowiązania.

Reasumując: prowizja bankowa to koszt, o jakim nie można zapominać. Prowizja kredytowa od kredytu hipotecznego lub innego rodzaju kredytu powinna być elementem branym pod uwagę podczas analizy dostępnych ofert. Rodzaje prowizji bankowych to, między innymi, prowizja za udzielenie kredytu, prowizja za odnowienie kredytu czy prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Informacji na temat wysokości poszczególnych rodzajów prowizji w przypadku konkretnej oferty kredytowej powinien udzielić nam bank.