Scoring kredytowy: co to jest i co musisz wiedzieć na jego temat?

Masz w planach wnioskowanie o kredyt? Zastanawiasz się, na jakiej podstawie bank dokonuje Twojej oceny, jako potencjalnego kredytobiorcy? Dzisiaj rozwiniemy temat scoringu kredytowego. Dlaczego? Okazuje się, że to właśnie scoring w dużej mierze może zadecydować o Twojej kredytowej przyszłości.

Co to jest scoring kredytowy?

Zacznijmy od tego, że bank pożyczając pieniądze swoim klientom ryzykuje. Istnieje przecież szansa, że kredyt nie zostanie spłacony lub pojawią się opóźnienia w jego regulowaniu. We wcześniejszym artykule wyjaśniliśmy sobie już, co to jest ryzyko kredytowe. Właśnie dlatego scoring kredytowy jest dla banku tak pomocnym narzędziem.

Przejdźmy do meritum: czym właściwie jest scoring kredytowy i na jakiej podstawie banki otrzymują określone wyniki? Najprościej rzecz ujmując, scoring kredytowy to punktowa ocena ryzyka kredytowego. Co więcej, scoring kredytowy ma jeszcze jeden istotny cel, którym jest ocena wiarygodności kredytowej danego klienta.

Scoring kredytowy – punktacja: na jakiej zasadzie przyznawane są kolejne punkty? Generalnie istotą scoringu kredytowego jest zestawienie potencjalnego kredytobiorcy i jego cech z grupą osób, które są już posiadaczami zobowiązania, jakim jest kredyt. Trudno jest podać konkretny przykład scoringu kredytowego, ponieważ każdy bank posługuje się własnymi procedurami.

czym jest scoring kredytowy

czym jest scoring kredytowy

Scoring behawioralny

Wiemy już, czym jest kredytowy scoring klienta. Wyjaśniliśmy sobie też, że kredytowy scoring w banku to sposób, dzięki któremu określana jest wiarygodność klienta. Teraz spróbujmy sobie wyjaśnić, czym właściwie jest scoring behawioralny. To jeden z wykorzystywanych modeli scoringowych, w którym ocenie poddaje się, między innymi, sposób, w jaki określony klient traktował swoje zobowiązania finansowe, operacje na jego rachunku bankowym itp. Reasumując, w tym przypadku priorytetowe znaczenie ma zachowanie potencjalnego kredytobiorcy.

Scoring aplikacyjny

Scoring aplikacyjny to kolejny model scoringowy, jednak w odróżnieniu od scoringu behawioralnego, w tym przypadku analityk bazuje na informacjach podanych przez klienta. Oceniając wiarygodność danego klienta, często pod uwagę bierze się zarówno scoring behawioralny, jak i scoring aplikacyjny. Połączenie tych dwóch modeli daje bowiem możliwość uzyskania danych o szerokiej rozpiętości.

PODSUMUJMY: scoring kredytowy pozwala bankowi na określenie wiarygodności klienta oraz ryzyka kredytowego. Właśnie dlatego, scoring kredytowy i kredyt hipoteczny to tak istotne zagadnienia. Banki, oceniając poszczególnych wnioskodawców, bazują na różnych procedurach, dlatego trudno mówić o konkretnych przykładach. W związku z tym, że scoring kredytowy jest stosowany w kontekście klientów starających się o kredyt w banku, każdy kredytobiorca powinien mieć świadomość istnienia podobnego narzędzia oraz jego wpływu na ewentualną decyzję kredytową.