Bik – co to jest i dlaczego ma dla Ciebie duże znaczenie?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to „magazyn” danych o historiach kredytowych klientów. W BIK można znaleźć informacje pochodzące z banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm pożyczkowych. Należy pamiętać, że BIK gromadzi zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne.

BIK to tajemniczo brzmiący skrót, który często przewija się przy okazji debaty o kredytach i pożyczkach. Czym jest rejestr BIK? Dlaczego warto wiedzieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje? Kto trafia do BIK? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania!

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

BIK jest narzędziem, które koncentruje, przechowuje oraz, jeżeli jest to uzasadnione prawnie, przekazuję wiedzę dotyczącą historii kredytowych konsumentów. W praktyce więc BIK stanowi „składowisko” historii kredytowych poszczególnych klientów. Dlaczego jest to tak istotne? Instytucja finansowa, do której się zgłaszamy, musi wiedzieć, w jaki sposób traktujemy podobne zobowiązania. W związku z tym, historia kredytowa stanowi jeden z czynników, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji i może zaważyć na tym, że kredyt, pożyczka itp. zostaną nam przyznane lub nasz wniosek będzie odrzucony. BIK – zdolność kredytowa: czy istnieją jakieś powiązania? Historia kredytowa i zdolność kredytowa to dwa zupełnie różne pojęcia, o czym często zapominamy. Owszem, oba czynniki są istotne, ale dane posiadane przez BIK dotyczą tylko historii kredytowej określonej osoby. W takim razie, czy za niezapłacony mandat można trafić do BIK? Nie!

czym jest bik

Kiedy trafia się do BIK?

To pytanie pada bardzo często! Kiedy bank podaje do BIK? Wbrew czasem pojawiającym się opiniom, do BIK nie trafiamy w momencie, w którym nie spłacamy regularnie swoich zobowiązań. Wręcz przeciwnie! Kiedy dozwolone podmioty wpisują do BIK? W Biurze Informacji Kredytowej „magazynowane” są dane nie tylko o kredytach czy pożyczkach, które zostały zaciągnięte, ale również o kredytach odnawialnych, debetach itp. Dzięki BIK, banki lub inne uprawnione do tego podmioty wiedzą, że w przeszłości klient spłacał kredyt gotówkowy na określoną kwotę, obecnie natomiast reguluje kredyt hipoteczny, ale nie tylko! Duże znaczenie ma również scoring BIK, czyli ocena punktowa. Jak zostało już wspomniane, BIK prezentuje również historię kredytową, a więc można w nim znaleźć dane przedstawiające regularność uiszczania należności. W praktyce BIK pokazuje zarówno, że poszczególne zobowiązania spłacano terminowo, jak również, że obecne były w tej materii opóźnienia.

Kiedy trafia się do BIK?

To pytanie pada bardzo często! Kiedy bank podaje do BIK? Wbrew czasem pojawiającym się opiniom, do BIK nie trafiamy w momencie, w którym nie spłacamy regularnie swoich zobowiązań. Wręcz przeciwnie! Kiedy dozwolone podmioty wpisują do BIK? W Biurze Informacji Kredytowej „magazynowane” są dane nie tylko o kredytach czy pożyczkach, które zostały zaciągnięte, ale również o kredytach odnawialnych, debetach itp. Dzięki BIK, banki lub inne uprawnione do tego podmioty wiedzą, że w przeszłości klient spłacał kredyt gotówkowy na określoną kwotę, obecnie natomiast reguluje kredyt hipoteczny, ale nie tylko! Duże znaczenie ma również scoring BIK, czyli ocena punktowa. Jak zostało już wspomniane, BIK prezentuje również historię kredytową, a więc można w nim znaleźć dane przedstawiające regularność uiszczania należności. W praktyce BIK pokazuje zarówno, że poszczególne zobowiązania spłacano terminowo, jak również, że obecne były w tej materii opóźnienia.

BIK – informacja ustawowa

BIK: sprawdzenie zadłużenia – czy to możliwe? Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Biuro Informacji Kredytowej proponuje możliwość przygotowania specjalnych raportów, dzięki którym będziemy mogli przeanalizować przechowywane o nas dane. Warto też pamiętać o istnieniu Informacji Ustawowej BIK. Jesteśmy uprawnieni do tego, by co sześć miesięcy, po złożeniu wymaganego wniosku, otrzymać taką informację z BIK, całkowicie za darmo. Co znajdziemy w Informacji Ustawowej, którą przygotowuje Biuro Informacji Kredytowej? Między innymi, nasze dane osobowe.

Podsumujmy: BIK – u nie należy się bać! Po pierwsze, jeśli terminowo uiszczane są wszystkie należności, BIK o tym wie i przekaże te dane bankowi, jeśli klient będziemy starał się o kredyt, co może zwiększyć szansę na pozytywną decyzję. Po drugie, informacja z BIK umożliwia również śledzenie i kontrolowanie posiadanych zobowiązań, dzięki czemu możemy łatwiej budować własną historię kredytową i przede wszystkim, zareagować, jeśli ktoś wyłudził na nasze konto kredyt.