Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe banku to zagrożenie , że kredytobiorca nie będzie spłacał wziętego kredytu w uzgodniony sposób. Wpływ na ryzyko kredytowe może mieć szereg czynników, np. waluta, w której kredyt został udzielony lub suma kredytu. Z perspektywy banku istotną kwestią jest także historia kredytowa klienta.

Zaciągając kredyt, rzadko myślimy o drugiej stronie, czyli banku, który nam takiego kredytu udziela. Tymczasem, dla banku jest to zawsze ryzyko. Dlaczego? Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie będzie się sumiennie wywiązywał ze swoich zobowiązań. Spróbujmy więc sobie rozwinąć temat, jakim jest ryzyko kredytowe banku.

Ryzyko kredytowe – definicja

Ryzyko kredytowe banku to, najprościej rzecz ujmując, szansa na to, że osoba, która podjęła dane zobowiązanie kredytowe, nie będzie go regulowała zgodnie z ustalonymi warunkami i postanowieniami umowy. Bank, pożyczając pieniądze, ryzykuje na przykład, że zwyczajnie nie zostaną mu one oddane. Niezwykle istotne jest więc prawidłowe szacowanie ryzyka kredytowego, którego dokonuje bank. Ogromne znaczenie mają także potencjalne źródła ryzyka kredytowego. To, jak duże jest to ryzyko zależy od wielu aspektów, między innymi: kwoty kredytu czy waluty, w jakiej jest on udzielany.

ryzyko kredytowe co to

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Dla banku priorytetowe znaczenie ma prawidłowa ocena ryzyka kredytowego oraz jego jak największe zredukowanie. Posłużmy się analogią z życia codziennego: jeśli pieniądze chce pożyczyć osoba, która kilka razy nadwyrężyła nasze zaufanie, nie oddała długu w ogóle lub zrobiła to z dużym opóźnieniem, najprawdopodobniej nie będzie ona mogła liczyć na kolejną pożyczkę z naszej strony, ponieważ po prostu jest to zbyt duże niebezpieczeństwo finansowe. Właśnie dlatego banki tak wnikliwie badają naszą zdolność kredytową, natomiast my, jako klienci, powinniśmy o nią zadbać w trosce o nasze własne interesy.

Z uwagi na ryzyko kredytowe, istotne znaczenie dla banku ma również posiadana historia kredytowa, która wiele mówi chociażby o naszej sumienności i terminowości w dziedzinie regulowania podjętych zobowiązań. Chcąc sprawdzić wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy, bank posługuje się specyficznym narzędziem, jakim jest scoring kredytowy. Podsumowując, ograniczanie ryzyka kredytowego ma niezwykle duże znaczenie dla funkcjonowania banku, podobnie jak właściwe modelowe ryzyka kredytowego. Rzecz jasna, to w jaki sposób bank ogranicza i zarządza ryzykiem kredytowym to kwestia indywidualna.

Reasumując: ryzyko kredytowe to dla banku bardzo istotne zagadnienie. Świadomość tego, że prawidłowa ocena ryzyka kredytowego wywiera ogromny wpływ na finansowe bezpieczeństwo banku, może pomóc osobom starającym się o kredyt zrozumieć konieczność przedstawienia wymaganych dokumentów itp. Co więcej, wiedza na temat znaczenia ryzyka finansowego powinna stać się dodatkową motywacją, by efektywnie troszczyć się o swoją historię kredytową.