Wiarygodność kredytowa – definicja i podstawy oceny

Starając się o kredyt lub w przyszłości planując podjęcie takiego kroku, często zadajemy sobie pytanie – jakie informacje właściwie będą istotne dla banku. Próbujemy odnaleźć się w gąszczu specjalistycznych terminów i definicji, jednocześnie odnosząc je do własnej sytuacji. W takim przypadku, warto wiedzieć czym jest wiarygodność kredytowa, na jakiej podstawie się ją ocenia, dlaczego nie jest pojęciem tożsamym ze zdolnością kredytową oraz co sprawia, że wymaga ona tak dużego zainteresowania i „opieki” z naszej strony.

Definicja wiarygodności kredytowej

Zacznijmy od wyjaśnienia definicji tego terminu: najprościej, wiarygodność kredytowa jest oceną naszej kredytowej „przeszłości”. Co to oznacza w praktyce i jakie może mieć dla nas konsekwencje w przyszłości? Ocena wiarygodności kredytowej jest determinowana przede wszystkim przez sposób regulowania podjętych zobowiązań kredytowych, między innymi naszą sumienność w tym względzie.

Do oszacowania wiarygodności kredytowej potrzebnych jest wiele skonkretyzowanych wartości, na przykład: informacje na temat danej osoby pozyskiwane z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Z tego względu, dobrze jest sprawować ścisłą kontrolę nad swoimi kredytami.

Wskaźnik wiarygodności kredytowej natomiast jest narzędziem używanym w odniesieniu do przedsiębiorstw starających się o otrzymanie kredytu. W jakim celu? Wartość wskaźnika określa, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie bez problemu pokrywać kolejne raty kredytu.

Wiarygodność kredytowa a zdolność kredytowa

Należy podkreślić, że kredytowa wiarygodność klienta nie jest synonimem zdolności kredytowej. Jak je rozróżnić? Wiarygodność kredytowa obrazuje, w jaki sposób traktowaliśmy swoje dotychczasowe zobowiązania, czy odpowiedzialnie uiszczaliśmy wszystkie należności itp., z kolei zdolność kredytowa ocenia czy nas w ogóle stać na kredyt w określonej wysokości, w odniesieniu do osiąganych przychodów, wieku kredytobiorcy, liczby osób pozostających na jego utrzymaniu – bank oceniając zdolność kredytową pod uwagę bierze bardzo wiele czynników.

W przełożeniu na praktykę oznacza to, że nawet jeśli nasza wiarygodność finansowa jest bardzo dobra, nie stanowi to gwarancji otrzymania wnioskowanego kredytu, zapamiętajmy jednak – owa wiarygodność nadal ma ogromny wpływ na decyzję banku.

Streszczając: wiarygodność kredytowa stanowi dla banku bardzo istotny wskaźnik, dlatego tak ważne jest, by zatroszczyć się o nią w odpowiedni sposób. To właśnie ona odzwierciedla naszą kredytową ścieżkę oraz przeszłość i ma duży wpływ na ewentualną decyzję kredytodawcy. Ten fakt z kolei determinuje konieczność sprawowania czujnej „opieki” nad swoimi kredytami. Do podjęcia zobowiązania kredytowego należy podejść poważnie i dbać o regularne uiszczanie należności. W ten sposób bowiem budujemy swoją wiarygodność kredytową.