Czy sprawdzacie moją wiarygodność kredytową? W jaki sposób?

Instytucje finansowe współpracujące z Bancovo sprawdzają wiarygodność kredytową potencjalnych klientów w: Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Długów BIG, Związku Banków Polskich, Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestrze Dłużników ERIF BIG, Ultimo (dotyczy wyłącznie TAKTO) oraz Biurze Informacji Kredytowej.