Przelew 1 zł – jak zrobić?

Krok 1. W trzecim kroku składania wniosku na ekranie pojawi się lista banków, wybierz ten, w jakim posiadasz własne konto osobiste, z którego zamierzasz wykonać przelew weryfikacyjny. Nie zapominaj, że przelew weryfikujący tożsamość musi zostać zrobiony z konta, którego jesteś właścicielem, jeśli to Ty składasz wniosek za pośrednictwem Bancovo. Informacje podane we wniosku i dane pochodzące z przelewu muszą się ze sobą zgadzać.

Krok 2. Zaloguj się do swojego konta w bankowości internetowej.

Krok 3. Nie wprowadzaj jakichkolwiek modyfikacji w tytule przelewu oraz kwocie (1 zł), te dane muszą pozostać bez zmian. Zrealizuj przelew. 1 zł automatycznie zostanie zwrócone na Twój rachunek. Bank tylko potwierdza prawidłowość Twoich danych, w tym numer rachunku, na który będzie uruchomiony kredyt, o który wnioskujesz w Bancovo.

Co zrobić jeśli przedstawiona lista banków nie obejmuje instytucji, w jakiej posiadasz własne konto osobiste? W takiej sytuacji wybierz opcję „Mam konto w innym banku”, a następnie wygeneruj dane do przelewu. Dane te są wygenerowane przez system indywidualnie tylko dla tego przelewu. Zaloguj się do swojego konta internetowego w banku, w którym posiadasz rachunek i skopiuj uprzednio wygenerowane dane przelewu. Nie przepisuj ręcznie danych, gdyż możesz łatwo się pomylić lub pominąć znaki specjalne, takie jak np. spacja lub pomylić „O” (litera O) z „0” (zero).

Nie zapominaj, że przelew weryfikujący tożsamość musi zostać zrobiony z konta, którego jesteś właścicielem, jeśli to Ty składasz wniosek za pośrednictwem Bancovo. Jeżeli masz wspólne konto np. z małżonkiem, zaloguj się własnym loginem. Każdy z użytkowników rachunku posiada własny indywidualny login do bankowości internetowej. Informacje podane we wniosku i dane pochodzące z przelewu muszą się ze sobą zgadzać.