Co to jest monit?

Monit to przedsądowe wezwanie do zapłaty, mające na celu przypomnienie dłużnikowi o zaległym zobowiązaniu, jak i zmobilizowanie go do jego szybkiego i sprawnego uregulowania.

W jakiej formie jest dostarczany? Jakie konsekwencje wiążą się z jego wręczeniem? A także, w jaki sposób można go uniknąć? Tego wszystkiego dowiesz się czytając poniży wpis.

Jakie formy może przyjąć monit?

Monit może być wysyłany w przypadku zalegania ze spłatą pożyczki i kredytu, ale również w przypadku niezapłaconego rachunku, opłaty za telefon itp. Stosowanych jest kilka form monitów, które są uzależnione od elementów takich jak: kwota zobowiązania, czy opóźnienie w spłacie. Im wyższe zadłużenie oraz dłuższy okres braku jego spłat – tym bardziej radykalne środki podejmowane przez firmę.

Podstawowymi formami monitu są:

  • wiadomości SMS – wysyłane zazwyczaj w pierwszym okresie odnotowania braku wpłaty;
  • wiadomości e-mail – podobnie jak w przypadku SMSów, wysyłane na samym początku procesu;
  • kontakt telefoniczny – ten zazwyczaj podejmowany jest kilkukrotnie (np. po upływie 14, 30, 60 i 90 dni od planowanego terminu spłaty);
  • tradycyjny list – wysyłany pocztą bezpośrednio na adres dłużnika;
  • bezpośrednia wizyta przedstawiciela firmy – stosowana w ostateczności, gdy żadna z powyższych form nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

Monit – koszty i inne konsekwencje z nim związane

Otrzymanie monitu wiąże się dla dłużnika z konsekwencją w postaci dodatkowych kosztów, których wysokość zależy od indywidualnej polityki firmy udzielającej finansowania. W przypadku monitów SMSowych, mailowych, telefonicznych lub listowych – kwota takiej “kary” może wynosić od kilku do kilkudziesięciu złotych. W przypadku osobistej wizyty przedstawiciela firmy – koszt może wzrosnąć mocno ponad 100 złotych za każdą próbę takiego kontaktu. Kwota ta powiększa dotychczasowe zadłużenie, a w przypadku dalszego braku jego spłaty – pożyczkodawca nalicza również dodatkowe odsetki.

Jak zapobiec otrzymaniu monitu?

Najprostszą drogą jest po prostu sumienne i terminowe regulowanie swoich zobowiązań, w tym dbanie o wykonywanie przelewów co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem spłaty. Tak, aby zapewnić pożyczkodawcy możliwość ich zaksięgowania.

A jeżeli z różnych przyczyn spłata pożyczki bądź kredytu nie jest możliwa – należy jak najszybciej skontaktować się z firmą, która udzieliła finansowania. W wielu przypadkach termin spłaty można bowiem przesunąć, tym samym unikając naliczania dodatkowych kosztów oraz szeregu innych nieprzyjemności.