Kredyt na remont

Weź najlepszy spośród ofert banków i firm pożyczkowych.

Taniej nawet o połowę!

RRSO 9,59% w “Ofercie dla Nowych Klientów”

Taniej nawet o połowę!
[] 
Oferta dla Nowych Klientów
Inne oferty

Ile chcesz pożyczyć?

Wybierz kwotę pożyczki

min. 1 000 zł
max. 200 000zł

Wybierz okres spłaty

mies. {{settings.time.tooltipText}}
min. {{ settings.time.minText }} m-ce
max. {{ settings.time.maxText }} m-cy
{{ model.installment }}

Korzystamy z tych samych
technologii, co wiodące
banki w Polsce i na świecie

Dzięki temu możesz mieć pewność, że transakcje
dokonywane w naszym serwisie są bezpieczne.

Najczęstsze pytania dotyczące kredytu na remont domu i mieszkania

Bancovo nie wymaga problematycznego kompletowania dokumentacji. Potrzebny jest wyłącznie wyciąg z Twojego konta bankowego, na którym znajdzie się informacja na temat wysokości przychodów, jakie osiągasz.
Platforma Bancovo pozwala na sprawne porównanie ofert kredytów i pożyczek gotówkowych, jednocześnie dostarczając wiedzy na temat ich oprocentowania.
Razem z Bancovo można porównać oferty kredytów i pożyczek gotówkowych na dowolny cel. Przedstawiamy faktyczne warunki, nie reklamy, dzięki czemu potencjalni klienci mają szansę wybrać kredyt lub pożyczkę, która odpowiada ich oczekiwaniom.
W ofercie Bancovo proponowane są kredyty i pożyczki gotówkowe na dowolny cel – może nim być remont mieszkania lub domu. Platforma przedstawia faktyczne oferty, umożliwia ich porównanie, a cały proces starania się o kredyt lub pożyczkę jest realizowany internetowo, nie ma konieczności wychodzenia z domu. Umowa również jest podpisywana online.

Marzenie o nowoczesnej kuchni, przestronnej łazience czy przytulnym salonie często stoi w obliczu jednej zasadniczej przeszkody — braku funduszy. Remont domu lub mieszkania można sfinansować na różne sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z kredytu. Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać pożyczkę lub kredyt na remont? Jaki kredyt na remont mieszkania będzie najlepszy?

Czym jest kredyt na remont?

Kredyt na remont to rodzaj finansowania, które przeznaczone jest na konkretny cel, a dokładnie na prace związane z poprawą stanu nieruchomości — domu lub mieszkania, a także doprowadzenie jej do stanu użytkowego (w przypadku zakupu od dewelopera). Według klasyfikacji kredytów,  jest to forma kredytu konsumenckiego, jednak rządzi się innymi prawami niż przykładowo popularne pożyczki długoterminowe online, które można spożytkować dowolnie.

Jakie są korzyści i ryzyka związane z kredytem na remont?

Dzięki kredytowi gotówkowemu na remont mieszkania, można bez wątpienia poprawić jego funkcjonalność i wartość rynkową. Wpływa to na podniesienie standardu życia. Często, sfinansowanie takiego przedsięwzięcia z własnych środków jest bardzo trudne. Kredyt remontowy powoduje, że pieniądze znajdą się w dyspozycji bardzo szybko, a więc modernizacja odbędzie się w krótszym czasie i bardziej kompleksowo. Rozwiązanie to daje ponadto możliwość podziału kosztów na dogodne raty, co może być mniej obciążające niż jednorazowe wydatki.

Kredyt na remont domu lub mieszkania nie pozostaje jednak bez minusów. Nowe zobowiązanie może wpłynąć na zdolność kredytową w przyszłości oraz ograniczyć dostępność innych form finansowania, na przykład zakupów na raty w sklepie. Brak odpowiedniego planowania i kontroli kosztów może ponadto prowadzić do przekroczenia budżetu remontowego i trudności w spłacie kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt na remont?

Warunki uzyskania kredytu na remont, mogą się różnić w zależności od aktualnej oferty banku oraz od zdolności kredytowej. Istnieją jednak pewne uniwersalne kwestie, z którymi każdy kredytobiorca musi się liczyć.

Wiek

Aby móc zaciągnąć kredyt hipoteczny na remont mieszkania, należy być osobą pełnoletnią. Co istotne, w niektórych przypadkach banki mogą ustalać także górną granicę wieku dla kredytobiorców. Oznacza to, że osoby starsze mogą mieć ograniczoną dostępność do niektórych rodzajów kredytów lub mogą mieć trudności w uzyskaniu większej kwoty, której spłata byłaby mocno rozciągnięta w czasie.

Stały dochód

Wnioskodawca powinien posiadać regularne i stabilne dochody, które pozwalają na spłatę rat kredytu. Banki preferują wpływy z tytułu umowy o pracę, ale może to być także wynagrodzenie z umowy zlecenie/o dzieło lub z innych źródeł, na przykład renta/emerytura.

Historia kredytowa

Zgodnie z obowiązującym prawem, banki zawsze sprawdzają przeszłość kredytową wnioskodawcy, czyli to jak do tej pory wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Jest to oceniane na podstawie historii w tak zwanych bazach, na przykład w Biurze Informacji Kredytowej, czy w Biurze Informacji Gospodarczej.

Wkład własny

Wkład własny to kwota, jaką wnioskodawca musi wnieść do transakcji, aby uzyskać kredyt. Niektóre banki oferują kredyt na remont bez konieczności posiadania wkładu własnego. Inne zaś mogą wymagać od wnioskodawcy wniesienia minimalnego wkładu, na przykład określonej procentowej wartości całkowitego przedsięwzięcia. Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku kredytów remontowo-budowlanych lub kredytów hipotecznych z remontem.

Wycena nieruchomości i kosztorys remontu

Kosztorys remontu to szczegółowe oszacowanie kosztów planowanych prac remontowych. Bank potrzebuje tego dokumentu, aby ocenić, czy kwota kredytu jest adekwatna do zakresu prac remontowych oraz, czy planowane prace są uzasadnione. Kosztorys powinien zawierać szczegółowy opis prac, materiałów oraz kosztów robocizny.

Podczas ubiegania się o kredyt remontowy, warto skorzystać z usług rzeczoznawców, aby uzyskać wiarygodne i dokładne dokumenty i pewność, że kwota kredytu nie będzie niewystarczająca.

Zabezpieczenie kredytu

Jednym z najczęstszych zabezpieczeń kredytu remontowego jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości, na którą jest przeznaczony. Hipoteka pozwala bankowi zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, poprzez uzyskanie prawa do egzekucji z nieruchomości i jej sprzedaży w celu spłaty zaległych rat.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie kredytu remontowego stanowi zabezpieczenie dla obu stron transakcji. Z oczywistych względów chroni ono bank przed niewypłacalnością kredytobiorcy, ale minimalizuje także ryzyko pojawienia się problemów finansowych, jakie mogą mieć miejsce na skutek nieprzewidzianych zdarzeń — utraty pracy, czy choroby.

Status prawny nieruchomości

Banki z reguły udzielają kredytów remontowych tylko na nieruchomości, które są własnością kredytobiorcy lub współwłasnością kredytobiorcy z innymi osobami (np. małżonkiem). W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem sporu prawnego lub nie jest jasno określona własność, bank może odmówić udzielenia kredytu. Dokumentem potwierdzającym status prawny, będzie akt własności.

Jakie są etapy w procesie uzyskania kredytu na remont?

Proces uzyskania kredytu na remont, składa się z kilku podstawowych kroków:

Sprawdzenie zdolności kredytowej

Bank sprawdza zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, aby ocenić jego możliwość spłacenia pożyczki na remont. Proces ten składa się przede wszystkim z: analizy raportów (BIK, BIG, KRD), oceny scoringowej, weryfikacji zatrudnienia i wysokości dochodów, a także podsumowania stałych wydatków. Jeśli kredytobiorca posiada już inny produkt w banku, w którym stara się o finansowanie, na przykład kredyt na zakup działki, może być to dodatkowy aspekt przy ocenie jego wiarygodności.

Wybór oferty

Wybór oferty kredytowej to ważna decyzja, która powinna być dokładnie przemyślana, aby dopasować ją do swoich potrzeb finansowych i możliwości spłaty. Warto w tym celu sprawdzić różne oferty dostępne na rynku, np. ranking kredytów hipotecznych. Porównują one warunki najważniejsze kredytów — oprocentowanie, prowizje, opłaty dodatkowe, okres spłaty oraz ewentualne wymagania co do zabezpieczeń.

Zgromadzenie dokumentów

Gromadzenie odpowiednich dokumentów do kredytu jest kluczowym krokiem w procesie ubiegania się o finansowanie. Jeśli zadba się o to z odpowiednim wyprzedzeniem, z pewnością cała procedura przebiegnie o wiele szybciej. W przypadku kredytu na remont, będą to: dowód tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, wyciąg z konta z kilku ostatnich miesięcy, dokumenty dotyczące nieruchomości (akt własności) in kosztorys remontowy.

Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy to formalny dokument, który trzeba wypełnić, aby starać się o kredyt w banku. Wniosek ten zawiera informacje dotyczące sytuacji finansowej, danych osobowych oraz szczegółów dotyczących kredytu, o który się ubiega. W większości banków można go złożyć osobiście lub online.  

Weryfikacja przez bank

Weryfikacja wniosku kredytowego przez bank jest procesem, w którym bank analizuje dostarczone przez klienta informacje oraz dokumenty w celu oceny zdolności kredytowej, oraz ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Proces ten obejmuje: przyjęcie wniosku, wstępną analizę, sprawdzenie historii kredytowej, weryfikację dokumentów oraz kontakt z klientem.

Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa to ostateczna decyzja banku, dotycząca przyznania kredytu, lub jego odmowy na podstawie przeprowadzonej analizy wniosku kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej klienta.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy kredytowej to kluczowy etap w procesie uzyskania kredytu. Po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej od banku, klient i bank zawierają porozumienie, które określa warunki udzielenia kredytu oraz prawa i obowiązki obu stron.

Wypłata środków

Wypłata środków z kredytu to proces, w którym bank lub instytucja finansowa przekazuje klientowi uzgodnioną kwotę kredytu na jego konto bankowe, lub w inny sposób określony w umowie kredytowej, na przykład w gotówce.

Czy kredyt na remont można wykorzystać na zakup materiałów budowlanych lub usługi remontowe?

Kredyt na remont można wykorzystać na różne cele związane z pracami remontowymi. Najczęściej traktuje się go jako kredyt na wykończenie domu lub mieszkania, a więc przeznaczony będzie na: zakup materiałów budowlanych, wynajęcie usług remontowych (np. firm budowlanych, elektryków, hydraulików), zakup nowych urządzeń czy narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia remontu, a także pokrycie kosztów związanych z projektowaniem czy uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.

Jakie są konsekwencje nieuiszczenia raty kredytu na remont na czas?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument, który określa przywileje i obowiązki każdej ze stron transakcji. Jednym z istotnych jej elementów, jest harmonogram spłat. Kredytobiorca, w momencie podpisania umowy, zobowiązuje się do uiszczania płatności zazwyczaj raz w miesiącu w stałej kwocie. Niezapłacenie raty kredytowej na czas może pociągnąć za sobą wiele konsekwencji.

Naliczanie odsetek karnych

Odsetki karne są naliczane w przypadku opóźnienia w spłacie zadłużenia. Zazwyczaj oblicza się je na podstawie procentowej stopy ustalonej w umowie. W Polsce maksymalnie mogą one wynieść 14% w skali roku.

Wpis do BIK

Wpis do BIK to inaczej informacja o spóźnionej spłacie kredytu. Wpisy do bazy mają na celu zarówno informowanie potencjalnych wierzycieli o historii kredytowej konsumenta, jak i chronienie jego interesów jako kredytobiorcy poprzez zapobieganiu popadnięcia w spiralę zadłużenia. Fakt niewywiązywania się rzetelnie ze swoich zobowiązań, będzie zatem rzutował na zdolność kredytową w przyszłości.

Koszty windykacyjne

Są to inaczej opłaty związane z dochodzeniem należności w przypadku zaległości w płatnościach. Te koszty mogą być ponoszone przez wierzycieli lub firmy windykacyjne podczas podejmowania działań mających na celu odzyskanie zaległych kwot.

Egzekucja zabezpieczeń

Jest to nic innego jak prawo banku do przejęcia przedmiotów, które stanowiły zabezpieczenie kredytu. Jeśli dłużnik nie spłaca zadłużenia, a zabezpieczeniem kredytu na remont była na przykład hipoteka, wierzyciel może wystąpić do sądu o egzekucję hipoteki, co może doprowadzić do licytacji nieruchomości w celu spłaty zadłużenia.

Pozew sądowy

Jeśli wystąpią zaległości w spłacie kredytu, wierzyciel może podjąć kroki mające na celu dochodzenie swoich praw w sądzie poprzez złożenie pozwu sądowego przeciwko dłużnikowi. Przedtem zazwyczaj wysyła on kilka wezwań do zapłaty, w których informuje o zaległościach i wzywa do ich uregulowania. Jeśli nie przyniesie to skutku, następuje złożenie pozwu, a w przypadku wydania nakazu zapłaty, kredytobiorca ponosi dodatkowe koszty sądowe i administracyjne.

Komornik

Jeśli sąd wyda wyrok na korzyść wierzyciela, ten może podjąć kroki w celu komorniczej egzekucji wyroku. Będzie to obejmowało zajęcie majątku dłużnika, a także jego wpływów na konto. Warto przy tym pamiętać, że wpływy osoby pracującej w modelu B2B nie ulegają ochronie na takich samych zasadach, jak te z umowy o pracę.

Wpływ na zdolność kredytową

Opóźnienia w spłacie kredytów mogą prowadzić do negatywnych wpisów do Biura Informacji Kredytowej (BIK) lub innych rejestrów, co znacznie obniży zdolność kredytową danej osoby  i utrudni jej uzyskanie kolejnych kredytów lub pożyczek, a także możliwości zakupów na raty w przyszłości.

Podsumowanie

Kredyt na remont mieszkania lub domu, to dobry sposób na finansowanie prac modernizacyjnych lub budowlanych w istniejącej nieruchomości. Może to być dobra opcja zarówno dla pary, ale także jako kredyt dla singli. Reasumując, należy wciąć pod uwagę takie kwestie jak:

  • warunki kredytu — banki oferują kredyty na remont na różnych warunkach. Przed podjęciem decyzji, należy sprawdzić takie kwestie jak: dostępna kwota kredytu, oprocentowanie, okres spłaty oraz wymagane zabezpieczenia;
  • możliwe przeznaczenie środków z kredytu — środki z kredytu na remont mogą być przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe, wynagrodzenie fachowców oraz inne związane z remontem koszty. Zawsze należy zawrzeć wszelkie składowe w kosztorysie;
  • zabezpieczenie kredytu — niektóre kredyty na remont mogą wymagać zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości;
  • zmiany w planie remontu — po otrzymaniu kredytu na remont można dokonać zmian w planie remontu, ale zaleca się wcześniejsze poinformowanie banku o zmianach i ewentualne dostosowanie dokumentacji oraz budżetu.

FAQ

Jaką maksymalną kwotę można uzyskać w ramach kredytu na remont?

Górna granica dostępnej kwoty, częściej spotykana jest w przypadku pożyczek na dowód. Większość banków nie określa natomiast górnej granicy kwoty kredytu na remont. Może się ona wahać od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Będzie to uzależnione od wartości nieruchomości, zdolności kredytowej klienta, planowanych prac remontowych i okresu spłaty oraz innych czynników.

Czy mogę spłacić kredyt na remont przed terminem bez dodatkowych opłat?

Warunki spłaty kredytu gotówkowego na remont mieszkania, mogą się różnić w zależności od konkretnego banku. Niektóre instytucje umożliwiają spłatę przed terminem bez dodatkowych opłat, jednak należy zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytowej. Zawarte są w niej wszelkie informacje dotyczące wcześniejszej spłaty i ewentualnej prowizji.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące wieku nieruchomości, której remont chcę sfinansować?

Niektóre banki mogą nakładać ograniczenia dotyczące wieku nieruchomości, której remont chce się sfinansować za pomocą kredytu. Jest to związane z oceną ryzyka związanego z udzieleniem kredytu na starsze nieruchomości, które mogą wymagać większych nakładów na remonty lub modernizacje.

Czy kredyt na remont wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki?

Kredyt na remont to zdecydowanie większe zobowiązanie, niż pożyczka bez zaświadczeń od ręki. W przypadku kredytów na remont, zwłaszcza jeśli są one udzielane na wysoką kwotę lub na długi okres spłaty, banki mogą wymagać zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości. Stanowi to zabezpieczenie dla banku w przypadku nieterminowej spłaty kredytu przez klienta.

W niektórych przypadkach instytucje finansowe mogą udzielić kredytu na remont bez hipoteki, ale na podstawie innych form zabezpieczenia, na przykład poręczenia.

Czy mogę zmienić plan remontu po otrzymaniu kredytu?

Zazwyczaj można zmienić plan remontu po otrzymaniu kredytu, jednak jeśli zmiany te wpływają na kwotę kredytu lub sposób jego wykorzystania, zaleca się poinformowanie banku. Może być konieczne uzyskanie zgody na wprowadzenie zmian. Jeśli zmiana planu remontu wpływa na dokumentację (np. kosztorys, umowy z wykonawcami), konieczne może być dostarczenie aktualizacji dokumentów do banku.

Ta witryna używa plików cookie. Wyrażam zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanej w moim urządzeniu przez Zaufanych Partnerów Lenders Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Lenders Polska Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów danych osobowych dotyczących korzystania z serwisu, w celach marketingowych tych partnerów, w tym na profilowanie i wyświetlanie treści dopasowanych do moich potrzeb. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć w Polityce prywatności .