Kredyt na samochód

Kredyty samochodowe są jednym ze sposobów na zewnętrzne finansowanie nabycia pojazdu. Skorzystaj z oferty w bankach komercyjnych lub w bankach samochodowych.

[] 
Oferta dla Nowych Klientów
Inne oferty

Ile chcesz pożyczyć?

Wybierz kwotę pożyczki

min. 1 000 zł
max. 200 000zł

Wybierz okres spłaty

mies. {{settings.time.tooltipText}}
min. {{ settings.time.minText }} m-ce
max. {{ settings.time.maxText }} m-cy
{{ model.installment }}

Jak uzyskać kredyt na samochód?


Procedura uzyskania kredytu na samochód nie musi być skomplikowana. Dowiedz się, jakie masz możliwości finansowania nabycia pojazdu z platformą Bancovo. Na podstawie Twojego wniosku internetowego dopasujemy do Twoich wymagań oferty kredytów na samochód. Uzyskasz je w krótkim czasie. Możesz, ale nie musisz zdecydować się na jedną z nich.

Pomoc przy ubieganiu się o kredyt na samochód


· Uzyskaj wyczerpujące informacje dotyczące kredytów samochodowych – wszystko w jednym miejscu.
· Wypełnij wniosek o kredyt na samochód na Bancovo – to przepustka do listy dopasowanych do Twoich potrzeb ofert.
· Zweryfikuj i przeanalizuj oferty kredytów na samochód – otrzymasz je w krótkim czasie, co przyspieszy moment zakupu pojazdu.
· Wnioskuj w wybranym banku o kredyt na samochód – nie zapomnij o doręczeniu załączników do banku!

Kredyty samochodowe są jednym ze sposobów na zewnętrzne finansowanie nabycia pojazdu.

Zakup samochodu wiąże się zazwyczaj z dużym wydatkiem. Aby go sfinansować, możesz wykorzystać swoje oszczędności albo skorzystać zewnętrznych źródeł, takich jak: kredyt samochodowy, kredyt gotówkowy czy leasing i pożyczka. Jak wybrać odpowiedni sposób na pokrycie kosztów kupna auta? Porównaj kredyty samochodowe dla firm i osób prywatnych.

Jakie są rodzaje kredytów samochodowych?

Kredyt samochodowy jest zaliczany do kategorii zobowiązań celowych, co oznacza, że bank udziela Ci finansowania konkretnej inwestycji. Będzie nią zakup pojazdu mechanicznego, nie tylko auta, ale także przyczepy, motocykla, a nawet łodzi motorowej.

Możesz skorzystać z różnych form finansowania zakupu samochodu. Zalicza się do nich:

 • kredyt konsumencki (gotówkowy),
 • leasing – konsumencki, operacyjny, finansowy albo zwrotny,
 • kredyt samochodowy – z ratą balonową, ratalny, jednoratowy,
 • pożyczkę pod zastaw samochodu.

W zależności od tego, czy finansujesz zakup samochodu jako osoba prywatna, czy przedsiębiorca, możesz zdecydować się na inne formy kredytowania.

Kredyt konsumencki na zakup samochodu

Jako kredyt konsumencki na nabycie samochodu możesz interpretować kredyt gotówkowy, który udzielany jest w kwocie do 255 550 zł. Stanowi on odpłatne finansowanie. Kredyt gotówkowy możesz wykorzystać na dowolne cele. Jedynym wymogiem jest, aby nie był on przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

Kredyt gotówkowy na samochód nie wymaga wnoszenia wkładu własnego czy ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty. Bank może udzielać go na uproszczonych zasadach, np. na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów i dowodu osobistego do weryfikacji tożsamości. Nie zostanie Ci udzielony jednak kredyt na prawo jazdy, choć i taki dokument ma zdjęcie posiadacza. Nie jest on akceptowany przez banki jako dokument tożsamości.

Kredyt bankowy na samochód

Jeżeli spełnisz warunki ustanowione przez bank, instytucja udzieli Ci zobowiązania celowego na zakup auta. Musisz określić we wniosku, co będzie przedmiotem finansowania. Na rynku dostępne są kredyty samochodowe pozwalające na zakup różnych pojazdów. Sprawdź, czy dana oferta uwzględnia taki, który chcesz nabyć. Bank pożyczy Ci określoną sumę na sfinansowanie zakupu – maksymalna kwota kredytu samochodowego w banku wynika z indywidualnej oceny Twojej zdolności kredytowej i polityki danej instytucji.

Na rynku dostępne są zarówno bankowe kredyty samochodowe, wymagające wkładu własnego, jak i te, które umożliwiają pokrycie do 100 proc. kosztów zakupu. Jeśli wniesiesz wkład, obniżysz dzięki temu całkowite koszty zobowiązania.

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem zabezpieczonym, np. przez zastaw ustanowiony na kupowanym aucie. Dlatego banki są skłonne do zaproponowania niższego oprocentowania, gdyż ponoszą mniejsze ryzyko.

O kredyt samochodowy możesz wnioskować zarówno w tradycyjnych bankach, jak i podlegających pod marki motoryzacyjne, takich jak:

 • Volkswagen Bank,
 • Toyota Bank.

Banki te mają zwykle bardzo korzystną ofertę finansowania nabycia nowych i używanych pojazdów wyprodukowanych przez koncern, z którym są bezpośrednio lub pośrednio powiązane.

Kredyt w salonie samochodowym

Możesz zaciągnąć kredyt nie tylko w banku, ale również bezpośrednio w salonie motoryzacyjnym, w którym chcesz kupić auto. Złożysz wniosek o finansowanie do instytucji, z którą współpracuje dealer. Musisz przejść tę samą procedurę, co przy ubieganiu się o kredyt w banku, ale wszystko realizowane jest za pośrednictwem salonu. Podpisujesz umowę i płacisz raty, które wyszczególnione zostaną w harmonogramie.

Leasing konsumencki

Leasing wbrew pozorom nie jest zewnętrznym źródłem finansowania nabycia środków trwałych adresowanym wyłącznie do przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać także konsumenci. Masz wówczas do czynienia z leasingiem konsumenckim. Jako leasingobiorca zyskujesz prawo do korzystania z samochodu przez określony czas, ale jednocześnie zobowiązujesz się do uiszczania comiesięcznych opłat – rat leasingowych. Po upływie terminu, na który została zawarta umowa, możesz zwrócić auto do leasingodawcy lub wykupić je za ustaloną cenę.

Leasing z opcją zakupu na koniec umowy

Jedną z możliwości, w przypadku zawarcia umowy leasingu na samochód, jest opcja zakupu auta po jej zakończeniu. Oznacza to, że przez wyznaczony czas płacisz raty leasingowe, a na koniec masz możliwość nabycia samochodu na własność za ustaloną z góry kwotę wykupu.

Standardem jest opcja zakupu leasingowanego auta, jeśli masz do czynienia z leasingiem finansowym, nazywanym również kapitałowym.

Opcja zakupu w umowie leasingowej może przybrać różne formy:

 • Zobowiązanie się leasingodawcy do przeniesienia na korzystającego własność rzeczy, bez dodatkowego świadczenia, po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu – zastosowanie ma wówczas art. 70916 Kodeksu cywilnego.
 • Przyznanie korzystającemu (leasingobiorcy) roszczenia o przeniesienie własności samochodu po zakończeniu leasingu w zamian za określoną kwotę – cenę wykupu.

Leasing bez opcji wykupu

Analogicznie możliwe jest zawarcie umowy leasingowej na zakup auta bez opcji wykupu. Charakteryzują się tym zwykle umowy leasingu operacyjnego, w przypadku których po ich zakończeniu nie stajesz się właścicielem pojazdu, tylko zwracasz go do firmy leasingowej. Zaletą takiej umowy są stałe, często niższe, comiesięczne raty w porównaniu z leasingiem z wykupem i większa elastyczność w korzystaniu ze środków transportu.

Kredyt balonowy

Szczególnym rodzajem zobowiązania na auto jest kredyt balonowy nazywany również kredytem z ratą balonową. Przyznaje się go na relatywnie krótki okres, trwający od 24 do 60 miesięcy. Dzieli się na trzy części:

 • wpłacany przy podpisywaniu umowy kredytowej wkład własny – wynoszący co najmniej 10 proc. wartości kupowanego pojazdu,
 • klasycznie regulowane raty miesięczne, o stosunkowo niskiej wartości,
 • wysoką ratę balonową, która może wynieść kilkadziesiąt procent ceny pojazdu.

Porównanie kredytów samochodowych ratalnych z kredytami z ratą balonową może wypadać na korzyść tych drugich, które są dobrym rozwiązaniem, jeśli zamierzasz po kilku latach od zakupu zmienić auto. Masz wówczas możliwość sprzedania pojazdu jeszcze przed terminem płatności raty balonowej.

Kredyt na samochód z dużą ostatnią ratą

Wysoka ostatnia rata spłacana w ramach zobowiązania samochodowego jest charakterystyczna dla kredytu z ratą balonową. Jego koszty są przez to nieco wyższe niż w przypadku standardowego kredytu na samochód.

Kredyt na samochód z opcją refinansowania końcowej raty

Wykup auta lub zwrot do salonu samochodowego to tylko dwie z możliwości zakończenia umowy kredytowej. W niektórych przypadkach istnieje też możliwość refinansowania ostatniej raty w ramach specjalnej oferty bankowej, przy jednoczesnych niskich ratach przez kolejne lata. Refinansowanie polega na rozłożeniu spłaty ostatniej płatności na kolejne, dogodne raty.

Leasing operacyjny

Jednym z dwóch najbardziej popularnych form finansowania zakupu środków trwałych, w tym samochodów, jest leasing operacyjny. Nazywa się go również usługowym, a jego istotą jest przekazanie przez finansującego (leasingodawcę) w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie przez leasingobiorcę rat. Cechą charakterystyczną leasingu operacyjnego jest to, że przedmiot umowy przez okres jej trwania pozostaje własnością leasingodawcy. Zostaje wpisany do ewidencji jego środków trwałych, dlatego to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić samochód.

Co istotne, wszelkie opłaty ponoszone w związku z leasingiem operacyjnym, w tym czynsz, opłaty wstępne i inne wydatki, korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podatek VAT doliczany jest do każdej raty. Leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, dlatego możesz jako korzystający wypowiedzieć umowę w każdej chwili i oddać przedmiot finansującemu.

Leasing pełny

Pełny leasing cechuje się tym, że wszelkie opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu umowy obciążają finansującego. Jego przeciwieństwem jest tzw. leasing czysty, gdzie wszelkie koszty utrzymania przedmiotu obciążają korzystającego.

Leasing z serwisem

Umowa leasingu z serwisem polega na udzieleniu Ci jako leasingobiorcy pełnego pakietu serwisowego. Z tego względu nazywana jest również leasingiem all inclusive. To odpowiednie rozwiązanie dla klientów ceniących sobie wygodę korzystania z auta, zryczałtowany koszt jego obsługi przez cały okres użytkowania, który chcieliby mimo wszystko płacić niską ratę.

Usługa leasingu z serwisem obejmuje m.in.:

 • możliwość korzystania z pojazdu,
 • przeglądy,
 • wymianę płynów eksploatacyjnych,
 • naprawy realizowane w ASO, nawet już po zakończeniu gwarancji.

Leasing zwrotny

Szczególnym typem umowy leasingowej jest leasing zwrotny. Sprzedajesz (jako leasingobiorca) swój samochód firmie leasingowej, a następnie zostajesz jego użytkownikiem. Potencjalnym leasingodawcą w takiej sytuacji może być:

 • bank,
 • instytucja ubezpieczeniowa,
 • wyspecjalizowana firma leasingowa.

Leasing zwrotny polega właściwie na formalnej zmianie właściciela auta, ale pozostaje ten sam korzystający z niego. Umowa zobowiązuje Cię do uiszczania rat na rzecz nowego właściciela pojazdu. Raty te są kosztem podatkowym dla korzystającego.

Leasing finansowy

Leasing finansowy (inaczej kapitałowy) pod wieloma względami różni się od leasingu operacyjnego. Także i w tym przypadku zawierasz umowę, a finansujący przekazuje Ci w użytkowanie środek trwały. Musisz też płacić raty. Jednak auto, które może być przedmiotem umowy, jest środkiem trwałym wpisanym do ewidencji leasingobiorcy. Możesz więc dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy najczęściej wraz z ostatnią ratą nabywasz na własność przedmiot leasingu.

W leasingu finansowym rata podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Pierwsza stanowi spłatę wartości początkowej przedmiotu, a odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodów po stronie leasingobiorcy. Kolejną różnicą między leasingiem finansowym a operacyjnym jest to, że podatek VAT musi zostać zapłacony z góry przy zawarciu umowy. Leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów a nie usługa.

Leasing z opcją wykupu za symboliczną kwotę

Opcja wykupu w leasingu pozwala stać się po zakończeniu umowy właścicielem danego auta. Wykup odbywa się po umówionej cenie – może być symboliczna. Wtedy to umowa leasingu z niskim wykupem.

Niska kwota wykupu to dobre rozwiązanie dla leasingobiorców, którzy chcą mieć z czasem na własność pojazd i nie mają zamiaru wymienić go szybko na nowy. Dzięki temu uzyskujesz niski koszt finansowania.

Kredyt samochodowy z opcją wykupu

W przypadku leasingowania auta i dość wysokiej kwoty wykupu pojazdu może okazać się, że w danej chwili nie będzie Cię stać na jego nabycie na własność. W takiej sytuacji masz możliwość zaciągnięcia kredytu na wykup auta z leasingu. Będzie to kredyt samochodowy, celowy.

Kredyt z gwarantowaną wartością odkupu samochodu

Nowoczesną formą finansowania samochodu może być kredyt z gwarantowaną wartością odkupu. W jego przypadku po spłacie części wartości pojazdu możesz wymienić go na nowy, np. po upływie 4 lat. Gwarantowana przez dealera wartość odkupu zabezpiecza klienta przed nagłym, niespodziewanym spadkiem cen aut. Kwota z odkupu przeznaczana jest na spłatę uprzednio zaciągniętego kredytu.

Kredyt z opcją przedłużenia umowy leasingowej

Przedłużenie umowy leasingowej może być korzystnym rozwiązaniem z wielu powodów. Najczęściej klienci decydują się na nie z uwagi na chęć obniżenia płaconej raty. Może jednak być to podyktowane chwilowym brakiem środków na wykup auta. Nie zawsze możliwe jest przedłużenie okresu leasingu. To osiągalne, jeżeli:

 • regularnie spłacasz raty,
 • przedmiot leasingu jest względnie nowy,
 • wartość wykupu nie jest za niska.

Przedłużenie okresu trwania umowy leasingowej jest odpłatne – leasingodawca pobierze opłatę manipulacyjną.

Pożyczka pod zastaw samochodu (lombardowa)

Lombard jest firmą udzielającą wsparcia finansowego pod zastaw. Możesz wziąć w niej pożyczkę od ręki w zamian za zastawienie przedmiotu, w kwocie bazującej na wycenie auta. Podstawą jej udzielenia jest umowa o pożyczkę lombardową. Szybko możesz uzyskać pieniądze, płacąc stosowną prowizję, a następnie masz dwie możliwości:

 • zwrócić kwotę udzielonej pożyczki,
 • pozostawić w lombardzie zastawiony samochód.

W razie braku spłaty pożyczki lombardowej pod zastaw auta, pojazd przechodzi ona własność lombardu, który może go sprzedać.

Krótkoterminowa pożyczka na samochód pod zastaw

Posiadane auto może stanowić zabezpieczenie spłaty także w przypadku krótkoterminowej pożyczki. Ustanawiasz zastaw na posiadanym pojeździe, a pożyczkodawca może Ci udzielić finansowania odpowiadającego kwocie 70-80 proc. wartości przedmiotu.

Pożyczka na samochód bez sprawdzania historii kredytowej

Na zakup samochodu, nowego czy używanego, możesz zaciągnąć pożyczkę pozabankową. Co prawda pożyczkodawcy od połowy 2023 roku są zobowiązani do przekazywania do BIK-u informacji o udzielonych zobowiązaniach i sprawdzania wiarygodności potencjalnego pożyczkodawcy w rzetelnie prowadzonych bazach danych, ale nie traktują tych wytycznych tak restrykcyjnie jak banki. Małe opóźnienia w spłacie nie muszą skutkować odmową przyznania pożyczki. Firma może sprawdzić też nie bazę BIK a bazy biur informacji gospodarczej, co w wielu przypadkach zwiększy szanse klienta na pożyczkę.

Pożyczka z możliwością użytkowania samochodu

Nawet w przypadku pożyczki pod zastaw auta, nadal możesz mieć możliwość użytkowania swojego samochodu. Warto zwrócić uwagę w umowie, czy taka opcja jest w niej ujęta, czy też musisz przekazać przedmiot zastawu pożyczkodawcy.

Jakie są wymagania, aby otrzymać kredyt na samochód?

Aby uzyskać kredyt na samochód, musisz spełnić wymagania dotyczące:

 • wieku,
 • stałych i regularnie uzyskiwanych dochodów z akceptowanego źródła,
 • pozytywnej historii kredytowania,
 • wysokości ewentualnego wkładu własnego,
 • zdolności kredytowej,
 • ubezpieczenia nabywanego pojazdu lub innego zabezpieczenia.

Wiek

Jeżeli chcesz ubiegać się o finansowanie nabycia auta za pomocą kredytu samochodowego, musisz mieć co najmniej 18 lat. U progu dorosłości uzyskujesz, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że możesz we własnym imieniu i na własny rachunek nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym kredyt na samochód. Przy wypełnianiu wniosku wprowadzasz w nim swoje dane z dowodu osobistego. Nie musisz mieć jednak prawa jazdy, aby kupić auto za pieniądze banku.

Stałe i regularne dochody

O kredyt na samochód mogą ubiegać się zarówno konsumenci, jak i firmy, uzyskujące stałe i regularne dochody, z akceptowanych przez bank źródeł, takich jak:

 • praca na etacie – na podstawie umowy bezterminowej lub zawartej na czas określony,
 • praca na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • działalność gospodarcza,
 • emerytura lub renta,
 • dochody z najmu itp.

Pozytywna historia kredytowa

Bank, zgodnie z wymogami zapisanymi w Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, zawsze sprawdza historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli jest pozytywna, zwiększa szansę na przyznanie zobowiązania.

Okres zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej

Dla instytucji kredytujących ważne jest nie tylko to, jakie masz źródło dochodów, ale także jego stabilność. Okres zatrudnienia powinien wynosić co najmniej 3 miesiące, natomiast w przypadku przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie dokumentów rejestrowych, z których wynika, że okres prowadzenia działalności wynosi co najmniej 6-12 miesięcy. Dłuższy jest konieczny zwykle w przypadku spółek prawa handlowego.

Wysokość wkładu własnego

Wkład własny może być wymagany nie tylko w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego na mieszkanie, ale również przy zobowiązaniach samochodowych. Najczęściej określa się go mianem wpłaty własnej. To kwota wnoszona w momencie podpisywania umowy kredytowej, która odpowiada części wartości finansowanego pojazdu. Wysokość minimalnego wkładu uzależniony jest od polityki danego banku i może wynosić, np. 10-20 proc. wartości auta. Są i takie oferty kredytów na samochód, które nie wymagają takiej wpłaty.

Zdolność kredytowa

Jednym z kluczowych wymogów związanych z ubieganiem się o kredyt na auto jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami. To suma dochodów, pochodzących ze stabilnych, akceptowanych źródeł, które wystarczą na bezproblemową spłatę kredytu i innych zobowiązań. Na zdolność wpływają:

 • wysokość dochodów,
 • źródło dochodów,
 • wyuczony i wykonywany zawód,
 • wiek,
 • wykształcenie,
 • liczba osób w jednym gospodarstwie domowym,
 • wysokość kosztów ponoszonych co miesiąc.

Kalkulator zdolności kredytowej wyliczy maksymalną kwotę zobowiązania, jaką możesz uzyskać.

Polisa ubezpieczeniowa na samochód

Przy kredycie samochodowym najprawdopodobniej bank będzie wymagał polisy autocasco, czyli ubezpieczenia AC i ustanowienia cesji na bank. Będzie to solidnym zabezpieczeniem w razie kradzieży pojazdu lub wypadku. Pieniądze pochodzące od ubezpieczyciela z wypłaconego świadczenia nie są wypłacane Tobie, ale kredytodawcy w celu pokrycia pozostałej do spłaty części zobowiązania.

Poręczyciel

Inną formą zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego może być poręczenie. Poręczyciel, inaczej żyrant, zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeśli Ty przestaniesz dopełniać tego obowiązku. Taka dodatkowa forma zabezpieczenia może być stosowana, jeśli bank stwierdzi, że nie jesteś wystarczająco wiarygodny jako przyszły kredytobiorca.

Poręczycielem może zostać jedynie osoba, która sama ma wysoką zdolność kredytową i dobrą historię w BIK-u. Podstawą poręczenia jest umowa podpisywana między żyrantem a bankiem.

Jakie czynniki wpływają na całkowity koszt kredytu samochodowego?

Kredyt samochodowy udzielany jest przez banki odpłatnie. Na całkowity koszt takiego finansowania składają się takie elementy jak:

 • odsetki – naliczone według ustalonej z bankiem stopy oprocentowania podawanej w skali roku,
 • wysokość wymaganej wpłaty własnej,
 • okres kredytowania,
 • opłaty dodatkowe naliczane w związku z udzielonym finansowaniem,
 • rodzaj kupowanego na kredyt pojazdu – nowy lub używany,
 • wartość samochodu – rozumiana jako wartość przedmiotu zabezpieczenia,
 • opłaty naliczane za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Oprocentowanie kredytu

Odsetki naliczane są od zaciągniętej kwoty zobowiązania według ustalonej z bankiem stopy oprocentowania. Jest ona sumą marży bankowej podlegającej negocjacji z kredytodawcą oraz stawki referencyjnej, np. WIBOR 3M czy 6M. Oprocentowanie nominalne kredytu zawsze jest podawane w skali roku.

Wysokość wkładu własnego

Do uruchomienia kredytu samochodowego może być potrzebny wspominany wkład własny. Im będzie on wyższy, tym mniejsze zobowiązanie zaciągasz, a więc poniesiesz również mniejsze koszty. Raty miesięczne także będą dzięki temu niższe, mniej obciążające dla Twojego budżetu domowego.

Okres kredytowania

Banki mogą same określić maksymalny czas kredytowania przy udzielaniu zobowiązania samochodowego. Dla nowych aut może być to 10-12 lat. Przy samochodach używanych wszystko zależy od wieku auta – w dniu spłaty kredytu pojazd nie powinien być starszy niż, np. 16 lat. Im dłuższy okres kredytowania, tym dłużej bank będzie naliczał odsetki, a zobowiązanie będzie droższe. Kredyt na samochód używany nie może być udzielony zwykle na tak długi okres, jak zobowiązanie na nowy pojazd.

Opłaty dodatkowe (np. prowizja, ubezpieczenie)

Wśród dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu na samochód wymienia się m.in. prowizję za przystąpienie do finansowania, czyli za jego udostępnienie. To jednorazowa opłata doliczana do zobowiązania, która zwykle wynosi kilka procent całkowitej kwoty kredytu. Jest ona ustalana indywidualnie przez bank, a często też kredytodawcy rezygnują z jej pobierania.

Dodatkowym kosztem związanym z kredytowaniem zakupu pojazdu mechanicznego jest składka ubezpieczeniowa. W przypadku kredytu samochodowego konieczne jest zwykle zawarcie nie tylko obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli polisy OC pojazdu, ale i fakultatywnego AC. Prawa do odszkodowania z autocasco są cedowane na bank. Płacisz składki na ubezpieczenia komunikacyjne, ale niekoniecznie Ty będziesz partycypować w ewentualnie wypłaconym odszkodowaniu.

Rodzaj samochodu (nowy/używany)

Z pieniędzy pozyskanych z banku z tytułu kredytu samochodowego możesz sfinansować zakup samochodu nowego lub używanego. Przy używanych autach instytucje określają maksymalny wiek pojazdu, który w dniu podpisywania umowy nie powinien być wyższy niż 8-12 lat.

Wartość samochodu

Na koszty kredytowania wpływa wartość pojazdu, która oddziałuje zarówno na wymaganą wpłatę własną (jeśli w banku jest ona wymagana), jak i na wysokość łącznie zaciąganego zobowiązania. Im droższe auto, tym od wyższej kwoty naliczane będą odsetki.

Opłaty za wcześniejszą spłatę

Kredyt samochodowy może być spłacony przed terminem, co zakładają przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zobowiązanie na samochód zostanie za nie uznane, jeśli będzie udzielone odpłatnie w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł. Pamiętaj, że z tytułu wcześniejszej spłaty bank może naliczyć Ci prowizję w wysokości 1-3 proc. kwoty spłacanego kapitału kredytowego.

Czy możliwe jest refinansowanie kredytu samochodowego?

Kredyt refinansowy jest rodzajem zobowiązania celowego, który możesz zaciągnąć wyłącznie z myślą o spłacie innego kredytu. Możliwe jest refinansowanie kredytu na samochód, dzięki czemu przeniesiesz zobowiązanie do innej instytucji. Celem takiej operacji jest zwykle zmiana warunków spłaty, np. rodzaju rat – z balonowej na standardową, albo skorzystanie z atrakcyjniejszej oferty kredytowania zakupu pojazdu.

Banki

Kredytów samochodowych udzielają w pierwszej kolejności banki, ale mają też ofertę na refinansowanie zobowiązań zaciągniętych w celu zakupu pojazdu. Konieczne jest przy tym przejście przez całą procedurę kredytowania.

Instytucje finansowe specjalizujące się w kredytach samochodowych

Jeśli chodzi o instytucje finansowe, działające na rynku pozabankowym, mogą one udzielić pożyczki na spłatę kredytu samochodowego, podobnie jak zobowiązania na samochód. Sprawdź, czy wybrany podmiot działa legalnie, jest wpisany na listę instytucji pożyczkowych prowadzoną przez KNF oraz jaką ofertę przygotował dla klientów. Zwróć uwagę przede wszystkim na całkowite koszty kredytowania i RRSO pożyczki.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK)

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są instytucjami uprawnionymi do udzielania kredytów, w tym refinansowych, łącznie z refinansowaniem kredytów samochodowych.

Firmy leasingowe (w przypadku przekształcenia leasingu w kredyt)

Ciekawą alternatywą względem zaciągania kredytu refinansowego przy spłacie zewnętrznego finansowania zakupu pojazdu może być przekształcenie leasingu w kredyt. Mogą Ci to zaoferować firmy leasingowe, prowadzące jednocześnie działalność bankową. Zamiana leasingu samochodu na kredyt jest możliwa, na dodatek w wielu przypadkach w ramach uproszczonej procedury, pozwalającej na szybkie i sprawne sfinansowanie spłaty.

Pierwszym krokiem do zamiany leasingu na kredyt, jest złożenie do leasingodawcy wniosku o wcześniejsze zakończenie umowy. Określi on wartości pojazdu. Na podstawie informacji, faktury pro-forma czy faktury, możesz ubiegać się o uzyskanie kredytu samochodowego. Jeśli spełnisz warunki bankowe, podpiszesz umowę kredytową, a następnie przyznana kwota zostanie przelana na Twoje konto.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy braniu kredytu na samochód?

Zanim podpiszesz, dokonaj porównania zobowiązań. Ranking kredytów pozwoli na wytypowanie najkorzystniejszej pod względem cenowym oferty. Nie każdy kredytobiorca podchodzi w ten sposób do kwestii zaciągania kredytu samochodowego i może popełniać szereg błędów, takich jak:

 • pominięcie etapu porównywania ofert,
 • ignorowanie całkowitego kosztu kredytowania,
 • wybór wydłużonego okresu kredytowania,
 • nieuwzględnienie wszystkich kosztów wiążących się z utrzymaniem pojazdu,
 • nieuwzględnienie wpływu zaciąganego kredytu na zdolność kredytową,
 • pomijanie dodatkowych ubezpieczeń,
 • nieczytanie umowy kredytowej przed jej podpisaniem.
 • pominięcie oceny zdolności kredytowej,
 • zaniżenie wartości samochodu przy zaciąganiu kredytu balonowego,
 • pominięcie negocjacji z bankiem warunków kredytowania.

Nieporównywanie ofert różnych banków

Niezależnie od tego, czy bierzesz zobowiązane na stary lub nowy samochód, czy kredyt na motocykl, albo kredyt na dowolny cel, poświęć czas na porównanie różnych ofert bankowych. Sprawdź oferowaną maksymalną kwotę kredytowania, to czy instytucja wymaga wniesienia wkładu własnego i jaki może być maksymalny okres kredytowania. Zwróć także uwagę na poszczególne składniki kosztu zobowiązania.

Ignorowanie całkowitego kosztu kredytu

Koszt kredytowania to nie tylko odsetki naliczane od udzielonego finansowania, które są podstawowym wynagrodzeniem dla kredytodawcy, ale też szereg innych opłat. To między innymi prowizja za udzielenie czy przystąpienie do zobowiązania, a także opłata za rozpatrzenie wniosku czy za wycenę pojazdu. Porównanie ofert kredytów samochodowych powinno odbywać się według całkowitego kosztu, a nie tylko jednego z elementów składowych kosztu.

Wybór zbyt długiego okresu kredytowania

Im dłuższy okres kredytowania wybierzesz, tym niższe będą raty. Jednak w takim wypadku musisz liczyć się z wydłużeniem czasu, w którym bank będzie naliczał odsetki. Z tego względu nie wydłużaj ponad miarę okresu spłaty, gdyż zwiększy to koszty.

Brak uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem samochodu

Biorąc samochód w kredycie, akceptujesz koszty związane z kredytowaniem – musisz płacić, zgodnie z ustalonym z bankiem harmonogramem, raty i składki na ubezpieczenia. Jednak nie są to wszystkie wydatki, które ponosisz. Uwzględnij też i to, że będą Cię obciążały koszty utrzymania pojazdu, np. przeglądów okresowych, napraw serwisowych czy wymiany płynów eksploatacyjnych.

Nieuwzględnianie wpływu kredytu na zdolność kredytową

Każdy kredyt, karta kredytowa, limit w koncie, a nawet kredyt dla studenta zaciągnięty na preferencyjnych warunkach, wpływa na Twoją zdolność. Jeśli masz już kredyt samochodowy, to obniży on kwotę kolejnego zobowiązania, które możesz zaciągnąć w przyszłości. Musisz to uwzględnić przy rozpatrywaniu oferty kredytowania pojazdu, zwłaszcza wtedy, gdy masz w planach zaciągnięcie, np. zobowiązania hipotecznego na mieszkanie.

Pomijanie dodatkowych ubezpieczeń

Bank może wymagać od Ciebie wykupienia ubezpieczenia AC dla kredytowanego pojazdu i ustanowienia cesji na kredytodawcę. Jednak ponosisz też i koszty innych ubezpieczeń pojazdu – obowiązkowego OC, albo assistance, NNW dla kierowcy i pasażera, ubezpieczenia szyb i opon itp.

Nieczytanie umowy kredytowej przed podpisaniem

Błędem popełnianym przez wielu kredytobiorców w Polsce jest nieczytanie umów przed złożeniem pod nimi podpisu. Absolutnie każda powinna być zweryfikowana, a jeśli jakiekolwiek jej punkty okazują się dla Ciebie nie do końca zrozumiałe, zwróć się do doradcy bankowego z prośbą o rozwianie wątpliwości. Wtedy wiesz, na co się decydujesz.

Brak realnej oceny swojej zdolności kredytowej

Nie bierz kredytu, jeśli realnie Cię na niego nie stać. W przypadku gdy zaciągasz kredyt dla singli na samochód, czyli jesteś jedynym kredytobiorcą w takim przypadku, miej pewną pulę oszczędności odłożoną na wszelki wypadek, np. utraty pracy, nagłego zachorowania lub pojawienia się nieprzewidzianych wydatków. Uwzględnij różne sytuacje, do których może dojść w Twoim życiu, dokonaj realnej oceny swojej zdolności kredytowej i podejmij racjonalną decyzję o zaciągnięciu zobowiązania.

Zaniżanie wartości samochodu przy kredycie balonowym

W ramach kredytu balonowego spłacasz niskie raty miesięczne, a na koniec większą ratę balonową, liczoną od wartości samochodu. Błędem jest zaniżanie jej wartości, ponieważ może się okazać, że po przeliczeniu jej po np. 3 latach od zaciągnięcia kredytu, rata balonowa będzie w istocie bardzo wysoka.

Pominięcie negocjacji warunków kredytu

Wielu klientów zapomina lub nie zdaje sobie sprawy, że można negocjować warunki finansowania, nie tylko kredytu samochodowego, ale i innych zobowiązań. Negocjacji podlegać może wysokość prowizji za przystąpienie do kredytu, czy marży, wpływającej na wysokość odsetek.

Podsumowanie

Kredyt samochodowy jest celowym zobowiązaniem bankowym, który zapewnia środki na zakup nowego lub używanego pojazdu. Nie jest on jedyną możliwością zewnętrznego finansowania. Oprócz tego możesz skorzystać z:

 • kredytu konsumenckiego,
 • leasingu konsumenckiego,
 • leasingu finansowego lub operacyjnego,
 • pożyczki na zakup auta pod jego zastaw.

Kredyty samochodowe mogą być spłacane jednorazowo (jednoratalnie), przy wysokiej wpłacie własnej, ale mogą to być także kredyty balonowe czy wieloratalne.

Do warunków zaciągnięcia kredytu na samochód zalicza się: posiadanie odpowiedniego wieku, dobrej historii kredytowania, wpłaty własnej czy zdolności kredytowej oraz ustanowienie wymaganych zabezpieczeń spłaty.

Przed podpisaniem umowy o kredyt na auto dokładnie ją przeczytaj, negocjuj jej warunki, a także uwzględnij wszystkie koszty kredytowania, by wiedzieć, czy Cię na nie stać.

FAQ

Masz pytania dotyczące zaciągania kredytów na samochód lub korzystania z innych form finansowania nabycia pojazdu? Sprawdź nasze odpowiedzi!

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową przed wnioskowaniem o kredyt na samochód?

W celu skontrolowania, jaką masz aktualnie szacunkową zdolność kredytową, możesz sięgnąć po kalkulator kredytowy online. Po wpisaniu Twoich miesięcznych dochodów, ponoszonych wydatków z tytułu spłaty rat kredytów czy też wysokości limitów w koncie/karcie kredytowej oraz potencjalnego okresu kredytowania, kalkulator szybko wyliczy, jakie zobowiązanie możesz otrzymać.

Jakie są aktualne typowe oprocentowania kredytów samochodowych?

Banki są skłonne udzielić kredytów samochodowych z oprocentowaniem rzędu od około 9 do nawet 14 proc. w skali roku.

Czy mogę wcześniej spłacić kredyt na samochód bez dodatkowych opłat?

Tak, jest taka możliwość. Jeśli kredyt samochodowy spełnia warunki uznania go za konsumencki, to podlega przepisom wynikającym z ustawie o kredycie konsumenckim. Wówczas kredytodawca nie może zastrzec w umowie kredytowej prowizji za wcześniejszą spłatę, w przypadku gdy przypadałaby ona na okres, w którym stopa oprocentowania jest zmienna, zaś kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy zobowiązania niższa niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Czy kredyt samochodowy automatycznie obejmuje ubezpieczenie?

Większość banków wymaga, by dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu samochodowego była cesja praw z polisy AC pojazdu. Wartość takiej polisy można często doliczyć jako wartość do kredytu samochodowego.

Jakie konsekwencje niespłacenia kredytu na samochód?

Z uwagi na to, że formą zabezpieczenia spłaty kredytu na samochód jest sam pojazd, czyli stosowane przez banki przewłaszczenie pojazdu, to w przypadku braku spłaty liczyć musisz się z tym, że instytucja ma prawo przejąć i sprzedać auto. W ten sposób może odzyskać swoje środki.

Ta witryna używa plików cookie. Wyrażam zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanej w moim urządzeniu przez Zaufanych Partnerów Lenders Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Lenders Polska Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów danych osobowych dotyczących korzystania z serwisu, w celach marketingowych tych partnerów, w tym na profilowanie i wyświetlanie treści dopasowanych do moich potrzeb. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć w Polityce prywatności .