Kredyt na wykończenie domu i mieszkania

Weź najlepszy spośród ofert banków i firm pożyczkowych. TANIEJ NAWET O POŁOWĘ!

RRSO 9,59% w “Ofercie dla Nowych Klientów”

[] 
Oferta dla Nowych Klientów
Inne oferty

Ile chcesz pożyczyć?

Wybierz kwotę pożyczki

min. 1 000 zł
max. 200 000zł

Wybierz okres spłaty

mies. {{settings.time.tooltipText}}
min. {{ settings.time.minText }} m-ce
max. {{ settings.time.maxText }} m-cy
{{ model.installment }}

Korzystamy z tych samych
technologii, co wiodące
banki w Polsce i na świecie

Dzięki temu możesz mieć pewność, że transakcje
dokonywane w naszym serwisie są bezpieczne.

Kredyt na wykończenie domu

 

Wykończenie domu, czyli położenie podłóg, wykonanie tynków, malowanie czy poprowadzenie instalacji to prace, które pociągają za sobą wysokie koszty. Możesz je sfinansować kredytem. Jaki kredyt na wykończenie domu oferują banki?

Zakup domu, czy to z rynku pierwotnego, czy wtórnego, na ogół pociąga za sobą konieczność wykonania pewnych prac wykończeniowych lub choćby poniesienia kosztów związanych z wyposażeniem wnętrz. Sprawdź, jakie masz możliwości sfinansowania tych wydatków.

Co to jest kredyt na wykończenie domu?

Wykończenie domu możesz finansować takimi produktami jak:

 • kredyt gotówkowy lub pożyczka gotówkowa,
 • kredyt hipoteczny,
 • pożyczka hipoteczna.

Kredyt gotówkowy możesz wydatkować w sposób dowolny, bez potrzeby informowania banku o celach zobowiązania. Jest to produkt niewymagający zabezpieczenia, choć w niektórych przypadkach może być ono ustanowione. Wymogiem będzie zaś zabezpieczenie kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej. Różnią się tym, że pierwszy z tych produktów jest udzielany na stricte wskazany celu, np. remont i wykończenie nieruchomości. Pożyczka hipoteczna, choć również jest zabezpieczona w formie wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości, może być spożytkowana w dowolnych celach.

Jakie korzyści płyną z uzyskania kredytu na wykończenie domu?

Wykańczając dom, podnosisz jego ogólną wartość i atrakcyjność. Takie zabezpieczenie staje się cenniejsze i w przyszłości może to umożliwić zaciągnięcie wyższego kredytu pod hipotekę. Ponadto takie działania prowadzą do zwiększenia komfortu życia domowników. W przypadku domów do remontu czy kupowanych w stanie deweloperskim obowiązkowo trzeba doliczyć koszty prac wykończeniowych.

Jakie są główne warunki otrzymania kredytu na wykończenie domu?

Banki przyznają kredyty na wykończenie domu i kredyty na remont klientom, którzy są wiarygodni finansowo. Do obowiązkowych wymagań należą:

 • posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej względem wnioskowanej kwoty zobowiązania,
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu – głównie w przypadku produktów hipotecznych,
 • przedstawienie dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
 • zgodność przebudowy czy wykończenia domu z istniejącymi przepisami budowlanymi,
 • przedstawienie planu prac remontowych lub budowlanych,
 • posiadanie dobrej historii kredytowania w BIK,
 • wiek co najmniej 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • przedstawienie dokumentów finansowych w celu potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej.

Stałe źródło dochodu

Uzyskiwanie stałego, stabilnego dochodu z akceptowalnych przez bank źródeł jest kluczowe dla uzyskania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Jest ona interpretowana jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami i innymi opłatami. Banki mogą zaakceptować dochód pochodzący z:

 • pracy zawodowej na etacie – najlepiej wykonywanej na podstawie stałej umowy o pracę,
 • pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o ile mają one charakter cykliczny,
 • renty i emerytury,
 • działalności gospodarczej.

Kredytodawcy mogą stawiać dodatkowe wymagania dotyczące niektórych źródeł dochodów, np. wymagać, aby wnioskujący prowadził firmę od co najmniej 12 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu

O ile kredyt gotówkowy na wykończenie domu na ogół nie wymaga ustanawiania zabezpieczenia spłaty, o tyle pożyczka czy kredyt hipoteczny wiążą się z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty może być polisa, np.:

 • ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • ubezpieczenie od utraty zdolności do wykonywania pracy,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego czy braku wkładu własnego.

Jeśli zaciągasz kredyt hipoteczny, to bank będzie żądać od Ciebie wkładu własnego w wysokości 10-20 proc. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty długu. W przypadku gdy wkład ten wynosi tylko 10 proc., pozostała, brakująca jego część musi być zabezpieczona wspomnianym ubezpieczeniem.

Dokumentacja dotycząca nieruchomości

Realizacja prac wykończeniowych w domu i zaciąganie w związku z tym kredytu hipotecznego będzie wymagało złożenia wraz z wnioskiem w banku dodatkowych dokumentów, w tym odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Potrzebna będzie także wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego, aby kredytodawca wiedział, jaka jest wartość zabezpieczenia hipotecznego.

Zgodność z przepisami budowlanymi

Prace remontowe czy wykończeniowe muszą być przeprowadzane w zgodzie z przepisami prawa budowlanego. Bank może oczekiwać ekspertyzy wykonanej przez specjalistów, np. kierownika budowy.

Plan prac remontowych lub budowlanych

W przypadku kredytów celowych z zabezpieczeniem hipotecznym wraz z wnioskiem składasz plan prac remontowych lub budowlanych oraz harmonogram ich wykonania. Potrzebny będzie też kosztorys działań. Prace te mogą obejmować:

 • tynkowanie i malowanie ścian,
 • wykończenie sufitów i podłóg,
 • montaż instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych,
 • instalację ogrzewania centralnego,
 • zakup i montaż sanitariatów (tzw. biały montaż),
 • zakup i montaż grzejników,
 • wznoszenie ścianek działowych i nie tylko.

Dobra historia kredytowa

Dla banku udzielającego kredytu na wykończenie domu istotne jest, czy masz już za sobą zaciąganie zobowiązań i czy zostały one spłacone w terminie. Mając aktywne kredyty i pożyczki, również możesz kształtować swoją pozytywną historię kredytową, która zapisywana jest w bazach Biura Informacji Kredytowej. Duże i powtarzające się opóźnienia w spłacie wcześniejszych zobowiązań mogą spowodować, że bank może odrzucić Twój wniosek, ponieważ ponosiłby zbyt wysokie ryzyko braku spłaty.

Wiek

W momencie, kiedy stajesz się osobą pełnoletnią, nabywasz pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że możesz zaciągać we własnym imieniu i na własny rachunek zobowiązania, w tym również finansowe. Dlatego banki udzielają kredytów tylko osobom pełnoletnim.

Dokumenty finansowe

Ważną grupę załączników składanych wraz z wnioskiem o kredyt stanowią dokumenty finansowe. Mogą one dotyczyć zarówno Twojej indywidualnej sytuacji finansowej, jak i kwestii związanych z wykończeniem domu.

Porównanie ofert kredytów na wykończenie domu

Zanim podpiszesz umowę o kredyt na wykończenie domu, dokładnie porównaj ze sobą oferty i wybierz taką, która jest najlepsza pod kątem kosztów, maksymalnej dostępnej kwoty finansowania czy okresu spłaty zobowiązania. Weź pod uwagę wszystkie koszty kredytowania, a nie tylko wysokość odsetek. Pomoże Ci w tym ranking najtańszych kredytów bankowych oraz ranking najlepszych kredytów bankowych.

Co składa się na końcowy koszt kredytu na wykończenie domu?

Oprocentowanie jest tylko jednym ze składników kosztów zobowiązania przy zaciąganiu m.in. kredytu na wykończenie domu. Do innych zaliczane są:

 • opłaty manipulacyjne,
 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • opłaty za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę,
 • koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty,
 • składki ubezpieczeniowe,
 • opłaty administracyjne,
 • koszty konsultacji prawnych,
 • koszty dodatkowych usług,
 • prowizje pośredników kredytowych.

Dopiero zsumowanie wszystkich wymienionych może przynieść odpowiedź na pytanie, jakie koszty poniesiesz przy zaciągnięciu kredytu w danym banku.

Oprocentowanie

Przy udzielaniu kredytu wysoki koszt ponoszony przez kredytobiorcę stanowią odsetki. Można je potraktować jako wynagrodzenie kredytodawcy. W umowie musi zostać wskazana wysokość oprocentowania oraz zasady jego zmiany. Oprocentowanie składa się z marży bankowej, która podlega negocjacjom z bankiem, oraz stawki referencyjnej, np. WIBOR czy WIRON. Z reguły jej wysokość podawana jest w stosunku rocznym.

Możesz zaciągnąć zobowiązanie z oprocentowaniem stałym, np. na 5 czy 10 pierwszych lat okresu kredytowania, albo z oprocentowaniem zmiennym, którego wysokość będzie się zmieniać w czasie. Przykładowo, jeśli przy wyliczaniu odsetek brany jest pod uwagę 3-miesięczny WIBOR (WIBOR 3M), to weryfikację wysokości oprocentowania bank będzie przeprowadzał co kwartał.

Opłaty manipulacyjne

Niektóre banki naliczają klientom opłaty manipulacyjne z tytułu rozpatrzenia wniosku. Mogą one dotyczyć pokrycia kosztów wyliczenia zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Są jednorazowe i na ogół naliczane od kwoty udzielanego zobowiązania.

Opłata za udzielenie kredytu

Z tytułu udzielenia kredytu banki zwykle naliczają prowizję – to maksymalnie kilka procent od kwoty zobowiązania. Prowizja może być kredytowana, czyli dopisana do kwoty kapitału kredytowego, lub płacona z góry. Są i takie banki, które rezygnują z jej pobierania – bezwarunkowo lub pod warunkiem, np. skorzystania z innego produktu w parze z zaciąganym zobowiązaniem.

Opłata za wcześniejszą spłatę

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej jest możliwa na mocy ustawy o kredycie konsumenckim czy o kredycie hipotecznym, choć w niektórych przypadkach może pociągać za sobą pewne opłaty. Powinny one być wyszczególnione w umowie lub tabeli opłat i prowizji.

Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu

W przypadku gdy kredyt udzielany jest z zabezpieczeniem spłaty, np. hipoteką, ponosisz koszty jej ustanowienia w księdze wieczystej nieruchomości. Przy samodzielnym dopełnieniu formalności z tym związanych w wydziale wieczysto-księgowym sądu zapłacisz za to 200 zł opłaty plus podatek od ustanowienia hipoteki.

Koszty ubezpieczenia

Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu może być ubezpieczenie. Jego kosztem jest składka naliczana od kwoty kapitału kredytowego lub, np. brakującej części wkładu własnego (w zależności od tego, z jakim rodzajem ubezpieczenia masz do czynienia).

Opłaty administracyjne

W związku z kredytem możesz ponosić pewne opłaty administracyjne, np. związane z przygotowywaniem aneksów do umowy kredytowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mogą one dotyczyć, np. zmiany przedmiotu zabezpieczenia.

Koszty konsultacji prawnych

Jeśli wykończenie domu będzie wymagało wykonania poważnych zmian w konstrukcji budynku mieszkalnego, w pierwszej kolejności dowiedz się, czy są one możliwe z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. Za taką konsultację z ekspertem trzeba będzie zapłacić.

Koszty dodatkowych usług

Do dodatkowych usług związanych z zaciąganiem kredytu na wykończenie domu można zaliczyć chociażby wycenę nieruchomości przed ustanowieniem na niej zabezpieczenia hipotecznego. Takiej wyceny dokonuje wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy.

Prowizje pośredników kredytowych

Jeżeli korzystasz z pomocy pośredników kredytowych przy wyborze odpowiedniej oferty zobowiązania na wykończenie domu, niewykluczone, że będziesz musiał dodatkowo zapłacić za usługę pośrednictwa. Sprawdź to, zanim podpiszesz umowę.

Czy istnieją specjalne programy rządowe wspierające kredyty na wykończenie domu?

Polski rząd realizuje od lat programy, których celem jest wspieranie Polaków zwykle w kupowaniu pierwszego mieszkania. Kredyty na wykończenie domu czy kredyty na nabycie nieruchomości mieszkalnej mogą być dotowane, czego dowodzą obecne i dotychczasowe programy pomocowe.

Bezpieczny kredyt 2% na wykończenie domu

3 lipca 2023 roku wystartował rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który kierowany był do młodych osób planujących zakup własnego mieszkania. Jego głównym założeniem była dopłata do części odsetkowej rat kredytu realizowana w ciągu pierwszych 10 lat trwania umowy kredytowej. Dzięki temu zmniejszało się oprocentowanie, które w latach realizowania dopłat wynosiło około 2 proc.

Program rządowy przewidywał zaciągnięcie kredytu na takie cele jak:

 • zakup mieszkania albo domu wraz z ewentualnym wykończeniem nieruchomości,
 • budowa i wykończenie domu oraz zakup działki pod budowę,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej,
 • dokończenie budowy domu, w tym jego wykończenie.

O dopłaty z programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” mogły ubiegać się osoby, które:

 • Nie ukończyły 45. roku życia i jednocześnie nie miały własnego domu, mieszkania lub spółdzielczego prawa do lokalu bądź domu,
 • Małżeństwa lub osoby, które były w związku nieformalnym i miały dziecko, a przy tym jedna osoba w małżeństwie lub parze spełniała warunek wieku i braku posiadanego prawa do nieruchomości.

Maksymalna kwota możliwego do zaciągnięcia kredytu wynosiła 500 tys. zł w przypadku singli i 600 tys. zł dla małżeństw. Wkład własny nie mógł przekroczyć 200 tys. zł.

Z dniem 2 stycznia 2024 roku Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” z uwagi na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na jego realizację.

Mieszkanie dla Młodych (MdM)

W latach 2014-2018 obowiązywał w Polsce program wsparcia przy zakupie nieruchomości na kredyt hipoteczny pod hasłem „Mieszkanie dla Młodych”, w skrócie „MdM”. Oferował on dopłaty do części lub całości wkładu własnego. Taka dopłata w zależności od tego czy w programie uczestniczył singiel, czy małżeństwo, albo rodzina z dziećmi, wynosiła od 10 do 30 proc. Kredyt hipoteczny zaciągany mógł być na zakup nieruchomości, której całkowita powierzchnia użytkowa nie była większa niż 75 m2. W przypadku zakupu domu jednorodzinnego jego powierzchnia nie mogła przekroczyć 100 m2. Obowiązywały limity cen dla konkretnej lokalizacji.

Pomimo że program już się zakończył, BGK przyjmował wnioski o dodatkowe finansowanie. Wsparcie finansowe przysługiwało osobom, które uzyskały dopłaty z MdM i w trakcie 5 lat od dnia zawarcia umowy powiększyły swoją rodzinę o trzecie lub kolejne dziecko. Warunek ten spełniały także rodziny, które przysposobiły trzecie lub kolejne dziecko.

Rodzina na Swoim

Pomiędzy 2007 a 2013 rokiem realizowany był program „Rodzina na Swoim”, który polegał na udzielaniu dopłat do odsetek dla beneficjentów – kredytobiorców hipotecznych przez pierwsze 8 lat okresu spłaty. Dzięki temu raty mogły być dużo niższe. Aby wziąć udział w programie, trzeba było spełnić następujące warunki:

 • Powierzchnia użytkowa kupowanego na kredyt lokalu mieszkalnego mogła wynosić do 75 m2 w przypadku mieszkania i 140 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • Nieruchomość mieszkalna musiała znajdować się na terenie Polski,
 • Cena nabycia nieruchomości mieszkalnej musiała mieścić się w limicie wyliczanym na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (określanego przez BGK),
 • Kredyt musiał być udzielony w PLN,
 • Kredytobiorca nie mógł być właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej,
 • Kredytobiorcami mogły być małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dziecko czy dzieci.

Program ukierunkowany był na to, by ułatwić młodym rodzinom nabywanie własnych domów czy mieszkań.

Program “Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” ma na celu dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, które spełniają najwyższe standardy energetyczne. W 2024 roku maksymalny poziom bezzwrotnej dotacji wynosi 136 200 zł. Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych mających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Obowiązują przy tym różne poziomy dofinansowania. Beneficjenci, którzy chcieliby pokryć koszty, np. wymiany pieca czy instalacji fotowoltaicznej, muszą:

 • być osobami fizycznymi,
 • uzyskiwać dochód roczny nieprzekraczający 135 000 zł,
 • być właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.

W takim wypadku dofinansowanie można uzyskać z programu „Czyste powietrze” w formie dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

W podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych obowiązują inne kryteria dochodowe. Oprócz tego wnioskodawcy mogą uzyskać także dotacje z prefinansowaniem polegające na wypłacie części pieniędzy w formie zaliczki przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części po jego zakończeniu.

Program Mieszkanie Plus

Po zakończeniu i wygaszeniu programu „Mieszkanie dla Młodych” uruchomiono „Mieszkanie Plus”. W jego ramach budowane były lokale na wynajem na zasadach rynkowych, ale w bardzo atrakcyjnej cenie. Program „Mieszkanie Plus” zakładał możliwość zawierania umów najmu instytucjonalnego, a także w późniejszym czasie wykupienia lokalu na własność po spełnieniu odpowiednich warunków. Gminy decydowały, kto w pierwszej kolejności mógł ubiegać się o lokal „Mieszkanie Plus”.

Z programu mogły skorzystać osoby, które nie miały zdolności kredytowej na zakup na warunkach rynkowych mieszkania na kredyt hipoteczny, ale były w stanie regulować czynsz, czyli miały tzw. zdolność czynszową.

Rządowy program „Mieszkanie Plus” nie do końca został zrealizowany zgodnie z planem. Nie wybudowano w ciągu dwóch pierwszych lat jego obowiązywania obiecanych 100 tys. mieszkań na wynajem z dojściem do własności, a w 2023 roku został on wygaszony.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

PROW dotyczy m.in. tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, gospodarowania zasobami naturalnymi czy dbania o rozwój technologiczny rolnictwa i leśnictwa w Europie.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ dotuje remonty, ale, np. oczyszczalni ścieków czy w sektorze energetyki.

Fundusz Dopłat do Kapitału Obrotowego (FDKO)

Fundusz dotuje budownictwo mieszkaniowe, ale beneficjentem mogą być jedynie gminy, spółki gminne, powiaty itd. a nie indywidualni kredytobiorcy.

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Program Fundusz Mieszkań na Wynajem pozwala na dofinansowanie od BGK wynajmu mieszkań. Z założenia miał obejmować inwestycje w całe bloki z lokalami przeznaczonymi do najmu. Obecnie jego celem jest stworzenie systemu najmu instytucjonalnego, gdzie wynajmującym jest instytucja państwowa a nie jak dotychczas osoba prywatna. W ramach Funduszu dostępne są w największych miastach w Polsce lokale mieszkalne, w pełni wykończone oraz urządzone. Stanowi to alternatywę wobec zakupu nieruchomości na kredyt hipoteczny. Każdy potencjalny najemca musi być wypłacalny.

Podsumowanie

Kredyt na wykończenie domu możesz otrzymać z banku w postaci kredytu gotówkowego, hipotecznego lub pożyczki hipotecznej. Sprawdź, czy aktualnie obowiązujące programy dotowane przez państwo lub Unię Europejską umożliwią Ci uzyskanie finansowania zaplanowanych prac remontowych i wykończeniowych. Zwróć uwagę na koszty zobowiązania.

FAQ

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące zaciągania kredytów na wykończenie mieszkania.

Czym różni się kredyt na wykończenie domu od kredytu hipotecznego?

Kredyt na wykończenie domu może mieć postać kredytu gotówkowego, który pozwala na dowolne wykorzystanie uzyskanych środków finansowych. To odróżnia go od kredytu hipotecznego, gdzie cel musi być wskazany we wniosku o finansowanie, a zabezpieczeniem jego spłaty jest hipoteka. Trzeba podkreślić jednak, że również kredyt hipoteczny może być wykorzystany na wykończenie domu.

Czy istnieje minimalna i maksymalna kwota kredytu na wykończenie domu?

Minimalna i maksymalna kwota kredytu na wykończenie domu jest określona przez bank. Dodatkowo górny pułap finansowania zależny jest od Twojej indywidualnej zdolności kredytowej. W przypadku kredytów hipotecznych znaczenie ma wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania – najczęściej banki pozwalają na zaciągnięcie kredytu w wysokości odpowiadającej 70-90 proc. wartości nieruchomości, na której ustanowiona ma zostać hipoteka.

Czy mogę otrzymać kredyt na wykończenie domu, jeśli mam już inny kredyt hipoteczny?

Tak, wszystko zależy od posiadanej przez Ciebie zdolności kredytowej oraz od regularności spłacania Twoich dotychczasowych zobowiązań i tego, czy nie masz opóźnień powodujących kształtowanie negatywnej historii w BIK.

Czy mogę wcześniej spłacić kredyt na wykończenie domu bez dodatkowych kosztów?

Zarówno kredyt na wykończenie domu w formie kredytu gotówkowego, jak i kredyt hipoteczny zaciągnięty w tym samym celu, może zostać przez Ciebie spłacony przedterminowo, ale nie zawsze będzie to operacja bezpłatna. Banki nie naliczą opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym, jeśli spłacasz go już co najmniej trzy lata. Bank nie ma prawa, na mocy ustawy o kredycie hipotecznym, pobrać w takiej sytuacji prowizji.

Natomiast w przypadku obowiązywania stałego oprocentowania przy hipotecznym kredycie na wykończenie domu czy mieszkania, bank ma prawo do pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę w całym okresie obowiązywania tego oprocentowania.

Jakie są najczęstsze pułapki i błędy przy ubieganiu się o kredyt na wykończenie domu?

Przy ubieganiu się o kredyt na wykończenie domu pamiętaj, że przy kredycie hipotecznym musisz zgromadzić odpowiednio wysoki wkład własny. Nie otrzymasz takiego zobowiązania bez przygotowania planu finansowego i harmonogramu prac. Jeśli z kolei skorzystasz z kredytu gotówkowego, jego koszty będą najpewniej wyższe niż w przypadku kredytu z hipoteką.

Błędem jest brak porównywania ze sobą różnych opcji finansowania kosztów wykończenia domu i korzystanie z pierwszej znalezionej oferty. Warto skorzystać z kalkulatora kredytowego online, aby ustalić wysokość potencjalnej raty i zestawić ją z bieżącymi dochodami.

Czy kredyt na wykończenie domu obejmuje również zakup mebli i sprzętu AGD?

Najczęściej celem w przypadku kredytu na wykończenie domu nie może być zakup elementów wyposażenia, takich jak sprzęt AGD czy meble niezwiązane trwale z nieruchomością. Inaczej jest przy finansowaniu takich kosztów kredytem gotówkowym – masz dowolność w jego wydatkowaniu. Kredyt na sprzęt RTV i AGD możesz wziąć też jako pożyczkę hipoteczną.

Co zrobić, jeśli mam problem ze spłatą kredytu na wykończenie domu?

Przy pojawieniu się pierwszych problemów ze spłatą kredytu na wykończenie domu nie unikaj kontaktu z bankiem. Można ustalić nowy harmonogram spłaty długu, wydłużyć okres kredytowania lub zdecydować się na czasowe zawieszenie rat. Alternatywą będzie refinansowanie kredytu lub skorzystanie z oferty konsolidacji kredytów – co najmniej dwóch, zaciągniętych wcześniej.

Ta witryna używa plików cookie. Wyrażam zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanej w moim urządzeniu przez Zaufanych Partnerów Lenders Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Lenders Polska Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów danych osobowych dotyczących korzystania z serwisu, w celach marketingowych tych partnerów, w tym na profilowanie i wyświetlanie treści dopasowanych do moich potrzeb. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć w Polityce prywatności .