Etyka

Lenders Polska Sp. z o.o. (Bancovo) jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. ZPF to organizacja, która powstała w 1999 roku i aktualnie skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego. Jej misją jest budowa kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce.

Bancovo przestrzega postanowień Zasad Dobrych Praktyk – to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych, zgodnych z obowiązującym na terenie Polski prawem. To zasady przyjęte przez firmy działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, które są członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Z dokumentem Zasad Dobrych Praktyk można zapoznać się na tej stronie.

Każdy Klient Bancovo, który uzna, że doszło do naruszenia postanowień Zasad Dobrych Praktyk, może zgłosić się do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@zpf.pl

Szczegółowe informacje na temat składania skargi do Komisji Etyki ZPF można znaleźć na tej stronie.