Na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności (przelew wierzytelności) to przejęcie konkretnej wierzytelności przez osobę trzecią, czyli cesjonariusza. Cesja wierzytelności polega na tym, że cedent (wierzyciel) przenosi wierzytelność na cesjonariusza.

Zastanawiasz się, co kryje się pod tajemniczo brzmiącym terminem: „cesja” wierzytelności? Chcesz wiedzieć, czym jest cesja długu, jakie konsekwencje są z nią związane oraz jak powinna wyglądać umowa przelewu wierzytelności? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką „ściągę”. Zapraszamy do lektury!

Co to jest przelew wierzytelności?

Na początek odpowiedzmy sobie na zasadnicze pytanie: czym jest przelew wierzytelności? Przelew wierzytelności to inne określenie cesji wierzytelności. W skrócie – jest to proces w wyniku którego dana wierzytelność zostaje przejęta przez osobę trzecią. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że jest to przeniesienie wierzytelności, a w jego efekcie następuje zmiana wierzyciela.

co to jest cesja wierzytelności

Cedent a cesjonariusz

Kim są strony umowy cesji? W tym przypadku należy wymienić cedenta i cesjonariusza. Mianem cedenta określa się wierzyciela, z kolei termin: „cesjonariusz” zarezerwowany jest dla wspomnianej wcześniej osoby trzeciej, która przejmuje wierzytelność. Jak cały proces wygląda w praktyce? Wierzyciel, czyli cedent przenosi wierzytelność na cesjonariusza. Co to oznacza? Teraz to cesjonariusz może żądać od dłużnika uregulowania należności. Zastanawiając się nad cesją konkretnej wierzytelności, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w danym przypadku jest to w ogóle możliwe.

Umowa cesji wierzytelności

Wiemy już, co to znaczy cesja wierzytelności. Znamy konsekwencje, które niesienie za sobą przejęcie wierzytelności, w takim razie – jak powinna wyglądać umowa o przelew wierzytelności? Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, jej cesja również musi być dokonana na piśmie.

Reasumując: cesja wierzytelności, inaczej określana przelewem wierzytelności, to przejęcie wierzytelności od wierzyciela przez osobę trzecią, czyli cesjonariusza. Jeżeli wierzytelność stwierdzono pismem, umowa cesji tej wierzytelności też powinna zostać stwierdzona w ten sposób.