Czy mogę nadpłacić kredyt i jak to zrobić?

Nadpłata kredytu to kwestia indywidualna, która jest ściśle zdeterminowana warunkami umowy. Istotne jest także to, u którego partnera Bancovo wzięłaś/wziąłeś kredyt, który ma być nadpłacony.