Pracuję za granicą. Czy mogę dostać u Was kredyt?

Osoby pracujące poza granicami Polski mogą otrzymać kredyt za pośrednictwem Bancovo, o ile zatrudniająca je firma jest posiadaczem polskiego NIP-u. Dodatkowo, osoba starająca się o kredyt musi być posiadaczem konta w banku w Polsce, polskiego numeru telefonu oraz zamieszkiwać teren Rzeczpospolitej Polskiej.