Temat: ryzyko kredytowe

Co to jest ryzyko kredytowe?

Zaciągając kredyt, rzadko myślimy o drugiej stronie, czyli banku, który nam takiego kredytu udziela. Tymczasem, dla banku jest to zawsze więcej