Konto zablokowane przez komornika – jak je odblokować?

Twoje konto zostało zablokowane przez komornika? Blokada rachunku bankowego jest jedną z najczęstszych i najchętniej stosowanych form egzekucji długów. Zapoznaj się z naszym wpisem, w którym tłumaczymy, jak długo może trwać zajęcie konta i jak je odblokować.

Powodów zablokowania konta bankowego przez komornika może być wiele, w tym: brak wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego, nieregulowanie zaciągniętych pożyczek bądź kredytów lub opóźnienia w spłatach innych zobowiązań. Wszystkie te sprawy łączy natomiast jedno – zablokowanie konta przez komornika następuje po nieudanej próbie windykacji polubownej i jest wynikiem braku spłat zobowiązań ciążących na dłużniku. Komornik blokuje konto poprzez kontakt z bankiem.

Blokada konta przez komornika – jak długo może trwać?

Na to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie, czynność ta może trwać do czasu, aż dług nie zostanie całkowicie spłacony. Dlatego, w zależności od rozmiaru zobowiązania oraz możliwości finansowych samego dłużnika, czas blokady może być liczony w miesiącach, a nawet latach.

Jaka kwota może zostać zablokowana przez komornika?

Jak udało Ci się dowiedzieć z powyższego akapitu – komornik może zablokować konto aż do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Jednakże, nie może on pozbawić dłużnika dostępu do wszystkich pieniędzy.

W polskim prawie funkcjonuje bowiem termin “minimalnej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego”. Określa ona wysokość środków, które wpływają na konto, a których komornik nie może zablokować. Każda wartość powyżej tej kwoty może zostać zajęta przez komornika i przeznaczona na poczet spłaty zadłużenia.

Jakie konta mogą zostać zablokowane podczas postępowania komorniczego?

Komornik ma prawo zablokować wszystkie konta należące do zadłużonego. Dotyczy to zarówno rachunków osobistych, firmowych, jak i wspólnych – dzielonych z małżonkiem.

Komornik nie może natomiast zablokować konta bankowego należącego do małoletniego dziecka. W tym miejscu zastosowanie ma bowiem zasada, że dzieci nie odpowiadają za długi swoich rodziców.

Jak odblokować konto, które zajął komornik?

Do tego tematu można podejść na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu uregulowanie powstałego zobowiązania. Po spłacie zadłużenia, konto zostanie odblokowane.

Kontakt z bankiem w tym przypadku nic nie da, dlatego drugi sposób to bezpośredni kontakt z komornikiem. W wielu przypadkach da się bowiem porozmawiać i wspólnie dojść do porozumienia, którego wynikiem będzie odblokowanie konta. Jednym z rozwiązań jest rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty.