Biuro prasowe

PSD2 pchnie banki w objęcia fintechów

Dyrektywa PSD2, mająca na celu wyrównanie szans w obrębie sektora finansowego poprzez otworzenie go na obecność podmiotów niebankowych, zbliża się wielkimi krokami do etapu faktycznej realizacji. W marcu przyszłego roku rozpocznie się faza testowa, a od września jej mechanizmy będą wdrażane produkcyjnie. Wejście ustawy w życie skutkować będzie zaostrzeniem konkurencji na rynku finansowym. Banki, aby utrzymać swoją pozycję, będą zmuszone do inwestowania w technologię, same po części stając się fintechami. Alternatywą do takiego działania jest nawiązywanie bezpośredniej współpracy z innowatorskimi firmami, takimi jak np. Bancovo, przekładającej się na łatwiejsze i mniej kosztowne dotarcie z ofertą do potencjalnych klientów.

Wejście w życie europejskiej dyrektywy nastąpiło już 13 stycznia 2018 r. Wymaga ona jednak jeszcze implementacji do obowiązującego prawa i dostosowania do specyficznych, lokalnych mikro-uwarunkowań w poszczególnych krajach Unii. Już dziś wiadomo, że w ogólnym założeniu, nowe przepisy mają otworzyć rynek na obecność tzw. „podmiotów trzecich” (Third Party Providers). Do obszarów zarezerwowanych do tej pory dla instytucji bankowych dopuszczone zostaną zatem fintechy oraz firmy funkcjonujące do tej pory całkowicie poza obszarem związanym z finansami. Dzięki PSD2, TPP za zgodą klienta będą mogły nie tylko otrzymać wgląd w rachunki bankowe, które do tej pory objęte były tajemnicą bankową, ale nawet uzyskać możliwość inicjowania transakcji płatniczych.

Dyrektywa PSD2 to jednocześnie szansa, jak i zagrożenie dla banków – mówi Marcin Mikołajczak, członek zarządu w Bancovo. – Tzw. podmioty trzecie, dzięki możliwości ingerencji w obszary zarezerwowane wcześniej dla instytucji bankowych, staną się dużą siłą konkurencyjną na rynku – dodaje. – Z drugiej strony te banki, które nie będą obawiały się otwarcia na nowe ścieżki dotarcia do klienta, mogą sporo zyskać pod kątem biznesowym – przewiduje Mikołajczak.

Mając na uwadze fakt, że klienci polskich banków wyjątkowo chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, np. dotyczących płatności istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą oni również otwarci na rozwiązania wynikające z implementacji dyrektywy PSD2. Według danych udostępnionych przez firmę PSP, operatora systemu BLIK (Raport: POLSKA.JEST.MOBI 2018, s. 67), tylko w 2017 roku liczba transakcji dokonywanych za pomocą tej innowacyjnej metody osiągnęła w Polsce imponujący pułap 33 milionów. Dużym powodzeniem w naszym kraju cieszy się również bankowość internetowa, z której wedle raportu NetB@nk z II kwartału 2018 roku (Raport: NetB@nk bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe, II kwartał 2018, s.3), korzysta już 16,79 mln osób. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że konsumenci będą również dobrze przyjmować rozwiązania wynikające z implementacji dyrektywy PSD2.

Na znacznie bardziej konkurencyjnym rynku, banki będą musiały rozwijać sposoby dotarcia do klientów w dwójnasób – opracowując nowe rozwiązania we własnym zakresie lub nawiązując współpracę z podmiotami fintechowymi – z założenia specjalizującymi się w tej dziedzinie. Pierwsza metoda może wiązać się z ryzykiem poniesienia wysokich kosztów, szczególnie w przypadkach instytucji słabiej rozwiniętych technologicznie – wyjaśnia Marcin Mikołajczak. – Z kolei te banki, które już wykorzystują własne nowoczesne narzędzia tego typu, dzięki współpracy z fintechami, takimi jak Bancovo, otrzymują łatwy dostęp do pożądanej, odpowiednio sprofilowanej kategorii klientów, co przynosi znaczące oszczędności, w obszarze technologicznym czy marketingowym.

Platformy pożyczkowe, takie jak Bancovo, mogą ułatwić bankom dotarcie do klienta kredytowego. Czynnikiem przyciągającym potencjalnych konsumentów jest w ich wypadku proces zaciągania kredytu. Odbywa się on w stu procentach online i poprzedzony przejrzystą procedurą wyboru pożyczkodawcy dostosowaną do czynników indywidualnych pobierającego. Warto podkreślić, że Bancovo dostarcza kredytodawcom klienta wartościowego wraz z pełną gamą danych, takich jak prescoring, status BIK czy informacje o umowie, jaka zawarta jest między konsumentem, a jego pracodawcą.

Banki udostępniające swoje oferty za pośrednictwem platform kredytowych, są beneficjentami dodatkowych korzyści. Przede wszystkim mogą zaoszczędzić fundusze, które musiałyby przeznaczyć na marketing oraz user expierience, a które to obszary bierze na siebie podmiot pośredniczący. Współpraca taka pozwoli również zakomunikować klientom indywidualnym, że bank nie boi się konkurencji ze strony pozostałych kredytodawców – tłumaczy Marcin Mikołajczak z Bancovo.

Współpraca z fintechami może być o tyle atrakcyjna dla banków, że obecnie coraz więcej wniosków pożyczkowych lub kredytowych realizowanych jest online. Banki podejmujące tego typu współpracę z internetowymi platformami kredytowymi, takimi jak Bancovo pozycjonują się jako otwarte na technologię, transparentne, a przede wszystkim przyjazne konsumentom i bezpieczne.

Idea otwartej bankowości, będąca naturalnym skutkiem PSD2 potencjalnie wywoła u części klientów skłonność do ryzykownych działania, którzy mogą zbyt pochopnie dać dostęp do swojego rachunku zbyt wielu podmiotom. Dlatego kluczowe jest, aby banki współpracowały ze sprawdzonymi partnerami, gwarantującymi najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Powrót