Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Słyszałaś/Słyszałeś o odwróconym kredycie hipotecznym, ale nie masz pojęcia „z czym to się je”? Chcesz wiedzieć, jak działa odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce i na czym właściwie polega to rozwiązanie? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie kompendium podstawowej wiedzy na ten temat.

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?

Jaka jest definicja odwróconego kredytu hipotecznego? Jakie specyficzne cechy odwróconego kredytu hipotecznego wyróżniają tę opcję? Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny? Zacznijmy od tego, że odwrócony kredyt hipoteczny reguluje ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z 23 października 2014 roku. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że odwrócony kredyt hipoteczny może być udzielany wyłącznie przez banki.

No dobrze, ale na czym w ogóle polega to rozwiązanie? Osoba biorąca odwrócony kredyt hipoteczny dostaje od kredytodawcy konkretną sumę pieniędzy (jeden raz lub ratalnie), ale jednocześnie prawo własności nieruchomości zostanie przeniesione na bank udzielający kredytu dopiero po tym, jak osoba biorąca kredyt umrze. Oznacza to, że jest ona właścicielem danej nieruchomości aż do swojej śmierci. Ponadto, kredytobiorca nie spłaca kredytu – należność zostanie uregulowana po jego śmierci. Bank bowiem może sprzedać nieruchomość, która była zabezpieczeniem zobowiązania.

Co ze spadkobiercami kredytobiorcy? Mają oni do wyboru dwie opcje. Po pierwsze, mogą spłacić kredyt – wtedy nieruchomość trafia do nich. Po drugie, jeśli nie zdecydują się na jego uregulowanie, właścicielem nieruchomości zostaje bank, ale w sytuacji, w której dana nieruchomość jest warta więcej niż zobowiązania na rzecz banku, to właśnie do spadkobierców kredytobiorcy trafia ta różnica.

Standardowy kredyt hipoteczny a odwrócony

Standardowy kredyt hipoteczny oraz odwrócony kredyt hipoteczny różni bardzo wiele. Po pierwsze, jak zostało wspomniane wyżej, odwrócony kredyt hipoteczny jest spłacany po śmierci kredytobiorcy. Po drugie: klasyczny kredyt hipoteczny jest kredytem celowym, czyli pochodzące z niego środki kredytobiorca może przeznaczyć na określony cel, podany w umowie, chociażby kupno mieszkania.

Dla kogo jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny został pomyślany, jako opcja dla seniorów. Osoby starsze bowiem często borykają się z problemem niskiej emerytury, która nie zawsze starcza im na zabezpieczenie zadowalającego poziomu życia, zwłaszcza jeśli nie mogą liczyć na pomoc rodziny itp. Kto może starać się o odwrócony kredyt hipoteczny? Potencjalny kredytobiorca musi spełniać określone warunki – kredytobiorcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości. Ponadto, ten rodzaj kredytu jest dostępny także dla osób fizycznych, które posiadają dom lub mieszkanie spółdzielcze własnościowe, opcjonalnie może to być udział w prawach do tego rodzaju nieruchomości. Odwrócony kredyt hipoteczny jest przeznaczony również dla osób fizycznych, które mają działkę w użytkowaniu bądź współużytkowaniu wieczystym.

Wady i zalety odwróconego kredytu hipotecznego

Wśród zalet odwróconego kredytu hipotecznego można wyróżnić, między innymi, fakt, że kredytobiorca nadal pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci. Poza tym, za życia nie musi on spłacać kredytu. Właśnie dlatego, odwrócony kredyt hipoteczny może być wsparciem dla osób starszych, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Wadą odwróconego kredytu hipotecznego jest jednak fakt, że jeśli mieszkanie służące jako zabezpieczenie kredytu jest warte na chwilę obecną np. 300 tysięcy złotych, nie oznacza, że właśnie w tej kwocie otrzymasz kredyt. Dlaczego? Z kredytem przecież nierozerwalnie związane są określone koszty. Niemniej jednak, wysokość odwróconego kredytu hipotecznego jest uzależniona od wartości nieruchomości.

Czy warto starać się o odwrócony kredyt hipoteczny?

Podejmując decyzję o zaciągnięciu jakiegokolwiek kredytu, w tym również odwróconego kredytu hipotecznego, należy dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, mając na uwadze indywidualną sytuację. Decydowanie w pośpiechu w przypadku kwestii finansowych absolutnie nie powinno mieć miejsca.