Przedawnienie kredytu: co musisz wiedzieć na ten temat?

Dlaczego Twoja wiedza na temat kredytów ma tak duże znaczenie? Podjęcie rozsądnej decyzji dotyczącej zaciągnięcia podobnego zobowiązania nie jest możliwe, jeżeli nie posiadasz odpowiedniego zaplecza informacyjnego, dlatego staraj się w miarę możliwości poszerzać zasób wiadomości. Chcąc nieść kaganek finansowej oświaty, dzisiaj poruszymy temat przedawnienia kredytu. Co to jest? Kiedy w praktyce następuje przedawnienie roszczeń z umowy kredytu? Odpowiedzmy sobie na to pytanie!

Po ilu latach następuje przedawnienie kredytu?

Na czym polega przedawnienie kredytu bankowego? Kiedy następuje przedawnienie spłaty kredytu? O jakich zasadach warto w tym przypadku pamiętać. Podstawową kwestią jest: po ilu latach ma miejsce przedawnienie kredytu? To zależy od tego, kim jest kredytodawca. Po ilu latach kredyt ulega przedawnieniu?

• Kredyt bankowy i pożyczki pozabankowe przedawniają się po upływie 3 lat. Dlaczego? W tym przypadku bowiem pieniądze pożyczyła instytucja, która zajmuje się tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
• W przypadku pożyczek, które są udzielane przez strony nie prowadzące podobnej działalności, okres przedawnienia to 6 lat (np. gdy ktoś z rodziny pożycza pieniądze)

Należy jednak pamiętać, że taki okres przedawnienia funkcjonuje jedynie pod warunkiem, że nie zostanie przerwany bieg przedawnienia! To bardzo istotne!

Kiedy następuje przedawnienie rat kredytu?

Wiemy już, od kiedy liczy się przedawnienie kredytu w banku itp. W praktyce jednak nie jest to takie proste. Czemu? Po jakim czasie możemy mówić o przedawnieniu kredytu? Tutaj sprawa się niestety komplikuje, ponieważ okres przedawnienia powinien być liczony dla każdej raty osobno. Co to znaczy? Kiedy przedawnia się kredyt bankowy? Czas do przedawnienia odliczamy od daty, w której konkretna rata powinna być uregulowana. Na tym jednak nie koniec! Musisz pamiętać, że rata przedawnia się dopiero z końcem odpowiedniego roku kalendarzowego.

Skomplikowane? Spróbujmy to sobie wyjaśnić na konkretnym przykładzie. Kiedy następuje przedawnienie kredytu bankowego? Załóżmy, że ratę kredytu w banku powinnaś/powinieneś uregulować 10 marca 2019 roku. Teoretycznie mogłoby Ci się wydawać, że za 3 lata od tego momentu rata ulegnie przedawnieniu. Nic bardziej mylnego! Ta konkretna rata przedawni się dopiero po 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z zasadą, że rata przedawnia się dopiero z końcem odpowiedniego roku kalendarzowego.

REASUMUJĄC: odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kiedy następuje przedawnienie niespłaconego kredytu bankowego, pożyczki pozabankowej itp. Należy jednak pamiętać, że przedstawione w artykule informacje nie dotyczą kredytów hipotecznych! Kiedy następuje przedawnienie niespłaconego kredytu bankowego? Kredyt, pożyczka udzielana przez instytucje prowadzące działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem tego rodzaju usług, przedawnia się po 3 latach. Pożyczka udzielana przez osoby nie prowadzące tego rodzaju działalności gospodarczej przedawnia się po 6 latach. Jak wygląda przedawnienie kredytu? Okres przedawnienia liczony jest dla każdej raty oddzielnie.