Ulga podatkowa na dziecko. Co warto wiedzieć o tzw. uldze prorodzinnej?

Ulga na dzieci jest jednym z najbardziej popularnych odliczeń podatku dochodowego, z którego mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie sprawujący władzę rodzicielską przynajmniej nad jednym małoletnim dzieckiem.

W tym wpisie podzielimy się z Tobą najważniejszymi informacjami na temat tego odliczenia. Kto może być jego beneficjentem, jakie kwoty odliczeń obowiązują w 2020 roku, a także jakie limity dotyczą tej ulgi. Zapraszamy do lektury!

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga naliczana jest od dochodów osiąganych przez osoby dysponujące prawnym tytułem opieki nad dziećmi: rodziców, opiekunów bądź rodzinę zastępczą.

Podstawę odliczenia stanowią dochody opodatkowane w skali progresywnej (18% i 32%), liniowej (19%) – z tytułu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wynikające ze sprzedaży udziałów, akcji bądź papierów wartościowych.

Przysługuje ona na każde niepełnoletnie dziecko. Dodatkowo, z odliczenia można skorzystać również na pełnoletnie dzieci, w przypadku:

  • Niepełnosprawnego dziecka, któremu została przyznana renta socjalna bądź zasiłek pielęgnacyjny.
  • Pełnoletniego dziecka (maksymalnie do 25 roku życia), które się uczy i jednocześnie nie osiąga dochodów przekraczających równowartość 3089 złotych / rok.

 

Ulga na dzieci – ile można odliczyć?

Maksymalna kwota odliczenia jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci.

  • Na pierwsze oraz drugie dziecko wynosi 92,67 złotych / miesiąc, czyli rocznie 1112 zł na każde dziecko.
  • Na trzecie dziecko jej wysokość to już 166,67 zł / miesiąc, czyli 2000,04 zł na rok.
  • Na czwarte oraz każde kolejne odliczenie wynosi 225 zł / miesiąc, czyli 2700 zł w ujęciu rocznym.

Co ważne, dla każdego dziecka obowiązują inne kwoty ulg. To oznacza, że w przypadku posiadania np. czwórki dzieci, pierwsze i drugie będą rozliczane według stawki 92,67 zł, trzecie 166,56 zł, a dopiero czwarte – 225 zł.

Czy w odliczeniach na dzieci obowiązują jakieś limity?

W tym aspekcie jedynym ograniczeniem są dochody osiągane przez prawnych opiekunów dziecka. W przypadku dzieci wychowywanych samotnie (przez singli, rozwodników, wdowców) limit ten wynosi 56000 złotych / rok. To samo dotyczy par pozostających w związku małżeńskim krócej niż rok. W przypadku małżeństw ze stażem dłuższym niż 12 miesięcy – roczny limit wynosi już 112000 złotych.

Jeżeli dochodzi do ich przekroczenia – ulga nie może zostać naliczona. Jednak co ważne, limity dotyczą tylko sytuacji posiadania jednego dziecka. W przypadku 2 lub więcej – ograniczenia nie obowiązują.

Co jeszcze warto wiedzieć o uldze na dziecko?

Może z niej skorzystać każdy, kto chociaż przez 1 dzień w danym roku podatkowym sprawował opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem.

Ulga na dziecko rozliczana jest w ujęciu miesięcznym, co oznacza, że jeśli w trakcie trwania roku osiągnie pełnoletność lub 25 rok życia (gdy nauka trwa) – odliczenie będzie mogło zostać zastosowane tylko do określonego miesiąca.