Co można odliczyć od podatku? Ulgi podatkowe 2020

Ulga podatkowa to definiowany przez przepisy prawa rodzaj zwolnienia podatkowego, którego zadaniem jest obniżenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie – zmniejszenie wysokości samego podatku.

W tym artykule znajdziesz informacje na temat najbardziej popularnych ulg, kwot odliczeń oraz warunków, które musisz spełnić, aby z nich skorzystać.

Ulga podatkowa na dziecko

Nazywana także ulgą prorodzinną, jest jednym z najpopularniejszych odliczeń podatkowych, z którego mogą korzystać rodzice posiadający co najmniej 1 małoletnie dziecko.

Ulga ta stanowi zwrot określonej kwoty zapłaconego przez cały rok podatku dochodowego i w zależności od liczby posiadanych dzieci, kształtuje się następująco:

  • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko,
  • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci.

Kwoty podane w ujęciu miesięcznym. Więcej informacji na temat ulgi podatkowej na dzieci znajdziesz w tym artykule.

Ulga podatkowa na Internet

Opcja, z której każdy może skorzystać jedynie w dwóch następujących po sobie latach. Maksymalna kwota, od której można odliczyć podatek, nie może przekroczyć 760 złotych / rok.

Ulga podatkowa na rehabilitację

Zgodnie z jej definicją, kwota podatku dochodowego może zostać pomniejszona o wszelkie wydatki związane z celami rehabilitacyjnymi oraz z tymi, mającymi na celu ułatwianie wykonywania życiowych czynności. Zarówno przez osobę niepełnosprawną lub osobę, która utrzymuje osoby niepełnosprawne.

Do najpopularniejszych wydatków możemy zaliczyć:

  • Zakup wszelkich materiałów, sprzętów, urządzeń i narzędzi potrzebnych do rehabilitacji lub ułatwiających codzienne życie (w tym także ich naprawę).
  • Koszty poniesione z tytułu remontów, adaptacji oraz wyposażenia obiektu mieszkalnego.
  • Zakupy leków i innych kluczowych produktów.
  • Wydatki na transport, w tym zarówno świadczony przez odpowiednie firmy, jak i z tytułu użytkowania własnego samochodu.
  • Wiele innych kosztów, których poniesienie jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego komfortu życia i funkcjonowania.

 

Ulga podatkowa IKZE

Dedykowana osobom korzystającym z opcji oszczędzania za pomocą Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym przypadku zyskują one możliwość odliczenia maksymalnej kwoty dokonanych wpłat. W 2019 roku wynosiła ona 5718 zł.

Inne ulgi podatkowe

A pośród nich chociażby składki zdrowotne (których 7,75% można odliczyć od podatku dochodowego), czy odliczenia darowizny (w ramach której można odliczyć zarówno wpłaty pieniężne, jak i krwiodawstwo). Do tego także koszty związane ze składkami na rzecz ZUS.

Nowość w odliczeniach od podatku

Poza klasycznymi odliczeniami od podatku dochodowego, coraz większą popularnością cieszą się również ulgi wprowadzone do polskiego systemu podatkowego stosunkowo niedawno. A są nimi:

Ulga dla młodych

Znana także pod nazwą “zerowego PITu”. Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby do 26 roku życia. W tym przypadku odliczeniu podlega cały podatek dochodowy do limitu 85528 złotych (dane na 2020). Każda złotówka powyżej tej kwoty – podlega opodatkowaniu wg ogólnych zasad.

Z ulgi dla młodych nie mogą skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także te, których zarobki zostały osiągnięte za pośrednictwem umów o dzieło.

Dedykowana właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych. W jej ramach można odliczyć wszelkie wydatki poniesione z tytułu termomodernizacji obiektu mieszkalnego (w tym zakup materiałów i urządzeń, a także koszty związane z niezbędnymi usługami).

Obowiązujący limit odliczeń: 53 tys. złotych, a w przypadku małżonków będących współwłaścicielami danego budynku – dwukrotność tej kwoty.