Kim jest żyrant kredytu?

Obiło Ci się o uszy to określenie, ale nie do końca wiesz, co ono oznacza? Zastanawiasz się, kim właściwie jest żyrant kredytu i na czym w praktyce polega żyrowanie kredytu? Kiedy uzasadniony jest kredyt z żyrantem? Jak to wygląda w praktyce: czy żyrant musi spłacać kredyt? Jakie są prawa żyranta? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania.

Żyrant kredytu: prawa i obowiązki

Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia, jakim jest żyrant kredytu. Przede wszystkim należy pamiętać, że to jedynie nieformalne sformułowanie. Oficjalnym określeniem będzie w tym przypadku poręczyciel kredytu. Jakie obowiązki przyjmuje na siebie poręczyciel kredytu? Z czym wiążę się ta funkcja? Na co się decydujesz, jeżeli zostajesz poręczycielem kredytu? Jeżeli kredytobiorca nie będzie uiszczał należności, jaką jest kredyt, ten obowiązek spadnie na Ciebie, jako poręczyciela kredytu. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że dla banku jesteś pewnego rodzaju „kołem zapasowym”.

kto to jest żyrant kredytu

Kredyt z poręczycielem czy kredyt bez poręczycieli: kiedy potrzebny jest poręczyciel kredytu?

Kiedy rozwiązanie, jakim są żyranci do kredytu jest pomocne? W jakich sytuacjach potrzebny może okazać się poręczyciel? Poręczyciel kredytu bywa niezbędny, kiedy my sami, jako kredytobiorcy nie posiadamy zdolności kredytowej, która byłaby wystarczająca do wzięcia kredytu. Nie musimy chyba jednak tłumaczyć, że rola żyranta (poręczyciela) jest w takim przypadku bardzo ryzykowna, prawda?

Czy poręczyciel kredytu może wziąć kredyt?

Warto rozwinąć nieco zagadnienie, jakim jest poręczenie kredytu a zdolność kredytowa. Czy żyrowanie kredytu obniża zdolność kredytową? Czy żyrant może później wziąć kredyt? Żyrant (poręczyciel) kredytu może dążyć do otrzymania własnego kredytu, ale jeżeli poręczyliśmy komuś kredyt, musimy liczyć się z tym, że ta decyzja może negatywnie wpłynąć na naszą zdolność kredytową, obniżając ją.

Żyrant kredytu a zdolność kredytowa

Wiemy już, że zdolność kredytowa żyranta kredytu może ulec pogorszeniu. Żyrowanie kredytu a zdolność kredytowa to jedna z kwestii, jaką powinniśmy mieć na uwadze podejmując decyzję o poręczeniu komukolwiek kredytu, zwłaszcza jeśli sami mamy plany dotyczące wzięcia kredytu na własny użytek itp.

REASUMUJĄC: żyranci kredytu, czyli poręczyciele kredytu są dla banku dodatkowym zabezpieczeniem. Jeśli ktoś prosi Cię o poręczenie kredytu, musisz mieć świadomość, z jakimi konsekwencjami wiążę się wzięcie na swoje barki podobnego zobowiązania i w żadnym wypadku nie podejmuj tej decyzji pochopnie. Spłacanie cudzych zadłużeń nie należy przecież do najprzyjemniejszych doświadczeń. Zachowaj rozsądek!