Zlecenie stałe a polecenie zapłaty: co oznaczają te dwa terminy?

Polecenie zapłaty i zlecenie stałe – brzmi podobnie, prawda? Jednak w praktyce to dwa zupełnie odmienne pojęcia! Na czym polega polecenie zapłaty? Co kryje się pod określeniem: zlecenie stałe? Dzisiaj spróbujemy je sobie zdefiniować i odpowiedzieć na pytanie: dlaczego oba rozwiązania mogą okazać się pomocne?

Co to jest polecenie zapłaty?

Na czym polega polecenie zapłaty? Jak brzmi definicja polecenia zapłaty? Można stwierdzić, że polecenie zapłaty to specjalne narzędzie, które zostało stworzone w celu ułatwienia uiszczania powtarzalnych należności, na przykład rachunków telefonicznych itp. Jak to działa w praktyce?

Spróbujmy to sobie zobrazować na konkretnym przykładzie: decydując się na skorzystanie z rozwiązania, jakim jest polecenie zapłaty w przypadku rachunków telefonicznych, właściciel danego konta bankowego nie musi własnoręcznie realizować przelewów – bank obsługujący jego konto sam przekaże z niego wymagane środki na konto bankowe operatora komórkowego, z którego usług korzystamy.

Warunek jest jeden: na naszym koncie musi znajdować się potrzebna kwota. Trudno przecenić zalety podobnego rozwiązania, zwłaszcza dzisiaj, kiedy przytłoczeni codziennym obowiązkami i listą spraw do załatwienia „na już” możemy po prostu zapomnieć o niektórych zobowiązaniach.

zlecenie stałe i polecenie zapłaty

Co to jest zlecenie stałe?

Czym natomiast jest zlecenie stałe? Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to pewnego rodzaju przelew cykliczny. W tym przypadku jednak, to właściciel rachunku decyduje na jakie konto mają być realizowane przelewy, jak często oraz na jaką sumę mają opiewać. Rola posiadacza konta ogranicza się więc do jednego – musi on pilnować, by na jego koncie były obecne środki, które pozwolą na wykonanie zlecenia stałego.

Cechą charakterystyczną zleceń stałych jest fakt, że są one realizowane w oparciu o taką samą sumę. Stałe zlecenie przelewu to wygodna opcja, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobami zapominalskimi, wówczas przelew automatyczny w formie zlecenia stałego może uprościć nam kontrolowanie finansów.

PODSUMOWUJĄC: zlecenie stałe i polecenie zapłaty to dwa zupełnie odmienne rozwiązania. W przypadku zlecenia stałego to my, jako właściciele rachunku, określamy kwotę, powtarzalność przelewów oraz konto, na jakie mają być one realizowane. Suma natomiast musi być stała. Z kolei, w przypadku polecenia zapłaty, kolejne kwoty mogą się różnić, w zależności od tego, na jaką kwotę opiewa należność. Zarówno polecenie zapłaty, jak i zlecenie stałe może okazać się pomocne w sytuacji, kiedy pamięć o posiadanych zobowiązaniach nie należy do naszych mocnych stron.