Jak zostanę poinformowana(y) o decyzji w sprawie udzielenia pożyczki?

Stosowna informacja pojawi się na ekranie Twojego komputera.