Co to jest baza EUCB?

Jeżeli zawsze starasz się podejmować rozsądne decyzje finansowe, na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że im więcej wiesz, tym lepiej. Masz świadomość, że historia kredytowa wpływa na to, czy banki spojrzą na Ciebie w łaskawy sposób itp. Wspieramy Cię w dalszym poszerzaniu Twojej wiedzy, dlatego dzisiaj spróbujemy więc omówić kolejne zagadnienie, jakim jest baza EUCB. Ten skrót absolutnie nic Ci nie mówi? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

EUCB: co to za baza?

Przejdźmy do konkretów: co to jest EUCB? Po pierwsze, EUCB to skrót. Pełna nazwa brzmi: European Union Credit Bureau.

EUBC to baza danych dla firm pożyczkowych, w której gromadzone są dane na temat pożyczek klientów. Źródłem agregowanych informacji są firmy pożyczkowe współpracujące z EUCB. EUCB (European Union Credit Bureau) funkcjonuje w ośmiu krajach Unii Europejskiej, między innymi, w Polsce, Czechach i na Litwie.

Jakie informacje można znaleźć w EUCB? Między innymi, dane na temat bieżących i wcześniejszych pożyczek, na przykład kiedy wzięta została ostatnia pożyczka, ile pożyczek nie zostało uregulowanych w wymaganym przedziale czasowym itp.

czym jest EUCB

Dlaczego bazy takie jak EUCB są tak ważne z perspektywy firm pożyczkowych?

To proste! Firma pożyczka udzielając danej osobie pożyczki chce się zabezpieczyć, może się bowiem okazać, że dana osoba z różnych przyczyn nie ureguluje zadłużenia. Bazy informacji są z kolei pomocnym narzędziem, które może stać się źródłem cennych danych, pozwalającym na oszacowanie ewentualnego niebezpieczeństwa związanego z pożyczeniem pieniędzy konkretnemu klientowi.

Jak sprawdzić bazę EUCB?

Z EUCB korzystać mogą wyłącznie firmy pożyczkowe, nie mogą to być natomiast klienci prywatni, co w praktyce oznacza to, że jeśli chciałabyś/chciałbyś sprawdzić informacje, jakie na Twój temat mogłaby posiadać ta baza, nie masz takiej możliwości. Pamiętaj jednak, że jeśli firma pożyczkowa chce sprawdzić informacje na temat danej osoby w EUCB, musi mieć na to jej zgodę. Zgoda jest potrzeba również w przypadku, kiedy firma pożyczkowa chce umieścić informacje o konkretnym kliencie w EUCB.

PODSUMOWUJĄC: EUCB (European Union Credit Bureau) to baza danych skierowana do firm pożyczkowych, gromadząca różnego rodzaju informacje na temat pożyczkowych perypetii klientów. Baza funkcjonuje w ośmiu krajach Unii Europejskiej i ma charakter międzynarodowy.

Źródło: www.eucb.info