Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę w Bancovo?

Osoby, które chcą się ubiegać o pożyczkę za pośrednictwem Bancovo muszą być obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wprowadzić we wniosku polski adres zamieszkania. Ponadto, wiek osoby starającej się o pożyczkę musi mieścić się w przedziale 18-80 lat. Koniecznością jest również posiadanie przez nią zdolności do czynności prawnych. Bancovo wymaga, by potencjalny pożyczkobiorca otrzymał pozytywną ocenę posiadanej zdolności kredytowej oraz – w świetle prawa w Polsce – był konsumentem. Co więcej, taka osoba musi być w stanie uregulować zobowiązania, jakich źródłem będzie wzięcie pożyczki za pośrednictwem Bancovo. Wymagane jest także zarejestrowanie się na stronie www.bancovo.pl bądź, opcjonalnie, złożenie wniosku poprzez Contact Center oraz zawarcie umowy pożyczki przy pomocy platformy Bancovo.