Ile zapytań kierowanych jest do BIK?

Bancovo nie wysyła zapytań do BIK, leży to w gestii instytucji finansowych współpracujących z platformą. Reasumując, kwestia zapytań kierowanych do BIK jest uzależniona od wyboru konkretnego partnera Bancovo.