Wcześniejsza spłata pożyczki: co musisz wiedzieć na ten temat?

Zaciągając pożyczkę zwykle dużo uwagi poświęcamy ewentualnym kosztom, jakie wiążą się ze skorzystaniem z podobnej usługi. Sen z powiek spędza Ci spłata odsetek od pożyczki, kapitału itp. Jednak chcąc być świadomym pożyczkobiorcą, warto wiedzieć, co stanie się w sytuacji, kiedy pożyczkę będziemy chcieli spłacić przed określonym w umowie terminem.

Spłata pożyczki przed terminem a prowizja za wcześniejszą spłatę

Spłata pożyczki jeszcze zanim upłynie termin może w określonych sytuacjach być związana z koniecznością uiszczenia prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Można zaryzykować stwierdzenie, że tego rodzaju prowizja jest dla pożyczkodawcy pewnego rodzaju rekompensatą. Niemniej jednak, nawet jeśli pożyczkodawca ma możliwość pobrania takiej prowizji, nie zawsze będzie z tego prawa korzystał. Właśnie dlatego, jeśli planujemy zaciągnięcie pożyczki, zwłaszcza w momencie, gdy mamy widoki na jej wcześniejszą spłatę, koniecznie należy sprawdzić czy w przypadku określonej oferty prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki obowiązuje oraz w jakiej wysokości będzie wymagana.

spłata pożyczki przed terminem

Wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę

Jak zostało już wspomniane, spłata pożyczki przed terminem może, ale nie musi, oznaczać konieczność uiszczenia specjalnej prowizji. Jednak jeśli już – to na jaką kwotę musi być przygotowani? To bardzo indywidualna kwestia, uzależniona od wielu czynników, dlatego na uwadze należy mieć konkretną sytuację i zawsze szczegółowo analizować wszystkie opłaty, jakie są związane z zaciągnięciem pożyczki, nawet jeśli nie wydaje nam się, że przedterminowa spłata zobowiązania będzie w ogóle możliwa. Zawsze bowiem istnieje szansa na dodatkowy zastrzyk gotówki itp.

Reasumując: spłata pożyczki to poważne zobowiązanie, do którego należy się umiejętnie przygotować. Zapoznając się z konkretnymi ofertami pożyczek, koniecznie należy sprawdzić czy przedterminowa spłata zobowiązania będzie skorelowana z koniecznością uiszczenia odpowiedniej prowizji, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, zarówno jeśli chodzi o spłatę częściową, jak również o spłatę całkowitą. Należy mieć bowiem świadomość tego, jakie koszty ewentualnie będziemy zmuszeni ponieść.