Co to jest lokata bankowa? Definicja i rodzaje

Lokata bankowa to produkt przeznaczony do deponowania środków pieniężnych. Lokaty zaliczają się do jednych z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania zaoszczędzonego kapitału. Wyróżniamy różne rodzaje lokat bankowych, między innymi: lokaty terminowe, rentierskie, nocne, odnawialne, strukturyzowane itp. Po utraceniu ważności przez lokatę, bank wypłaca właścicielowi wpłacone fundusze wraz z należnymi odsetkami.

Wiele osób decyduje się umieścić swoje oszczędności na lokacie. Spróbujmy więc sobie dzisiaj wyjaśnić, czym właściwie są lokaty bankowe? Jakie rodzaje lokat mamy do dyspozycji? Na czym polega lokata terminowa, a jaka jest definicja lokaty inwestycyjnej? Jak powinna wyglądać kalkulacja opłacalności lokaty?

Lokata bankowa: definicja

Zacznijmy od podstawowej kwestii: jaka jest definicja lokaty bankowej? Cała procedura jest relatywnie prosta i polega na tym, że klient wpłaca na wybrany rodzaj lokaty, na określony czas, konkretną kwotę. Co dalej? Kiedy lokata straci ważność, bank przekazuje jej właścicielowi wpłacone fundusze powiększone o należne odsetki. Ta krótka charakterystyka lokaty bankowej powinna pomóc nam zrozumieć, jakie są mechanizmy jej działania.

Rodzaje lokat bankowych

Wiemy już, czym jest lokata, ale powinniśmy mieć również świadomość, że samo pojęcie jest bardzo złożone i na rynku proponowanych jest kilka rodzajów lokat pieniężnych.

czym jest lokata

Lokata terminowa

Definicja lokaty terminowej zakłada, że w jej przypadku, jak sama nazwa wskazuje, ważność lokaty obejmuje konkretny termin. Wśród lokat terminowych możemy wyróżnić takie opcje jak lokaty jednodniowe, kilkudniowe i kilkutygodniowe, a także te zakładane na okres liczony w miesiącach (zazwyczaj od 1 do 36).

To, na jak długo „założymy” lokatę zależy przede wszystkim od naszych potrzeb i tego, kiedy ponownie będziemy musieli skorzystać z zaoszczędzonych pieniędzy. Z uwagi na prostą konstrukcję oraz jasne zasady funkcjonowania, to właśnie ten rodzaj produktów cieszy się największą popularnością pośród wszystkich oszczędzających polaków.

Lokata walutowa

Innym rodzajem lokat terminowych są te wyrażone nie w PLN, a w innych wybranych walutach. Pomimo stosunkowo niskiego oprocentowania, stanowią one doskonały sposób na pomnażanie kapitału, bez konieczności wymiany na złotówki. Do najczęściej wybieranych możemy zaliczyć faktury w EUR, USD i CHF.

Lokata odnawialna

Co to znaczy? W momencie, w którym lokata „wygaśnie”, jest ona odnawiana, ale tym razem, będzie bazowała na zasadach, jakie są aktualne w czasie, w którym następuje jej odnowienie. Co to dla nas oznacza? Istnieje szansa, że będą one odmienne od zasad wcześniejszych.

Lokata rentierska

Ten rodzaj lokat to przede wszystkim ukłon w stronę zamożnych osób. Ludzi, którzy posiadają pokaźny majątek i postanowiły, że chcą żyć z generowanych przez niego odsetek. Lokata rentierska tym różni się od innych produktów oszczędnościowych, że odsetki z jej tytułu wypłacane są w ustalonych odstępach czasu – zazwyczaj co miesiąc.

Lokata nocna

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj lokaty ważny jest wyłącznie przez jedną noc.

Lokata strukturyzowana

Istotną różnicą pomiędzy lokatami strukturyzowanymi, a innymi podobnymi produktami, jest kwestia gwarancji wypłaty określonych odsetek. Z uwagi na potencjalnie większy zysk, ochroną objęty jest jedynie kapitał początkowy. Natomiast samą wypłatę odsetek uzależnia się często od warunków panujących na rynku.

To wyłącznie przykładowe rodzaje lokat. Oferta banków jest w tym względzie o wiele szersza, a wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być uzależniony, między innymi, od naszych indywidualnych potrzeb. Wybierając lokatę, na uwadze należy mieć, na przykład, oprocentowanie lokat bankowych. Istotna powinna być dla nas nie tylko wysokość oprocentowania, ale również jego charakter.

Inne rodzaje lokat

Oczywiście wariantów, według których można dzielić lokaty jest znacznie więcej. Poza klasyczną klasyfikacją dotyczącą sposobu funkcjonowania tych produktów finansowych, dochodzą także inne, w tym:

  • Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem – jak sama nazwa wskazuje, oferują różne oprocentowanie, które może zmieniać się w zależności od okresu, kwoty, jak i etapu trwania. Więcej na temat oprocentowania lokat przeczytasz w tym artykule.
  • Lokaty, które można założyć w określonych okolicznościach – jednymi z najpopularniejszych są tzw. lokaty mobilne, czyli produkty, z których można skorzystać wyłącznie przez Internet i za pomocą aplikacji danego banku. Część banków zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania ze specjalnych ofert, dostępnych np. jedynie w oddziałach lub na infolinii.
  • Lokaty negocjowane – to specyficzny rodzaj lokat kierowanych głównie do osób posiadających spore oszczędności. Wybrani klienci mogą korzystać z możliwości indywidualnego ustalania wysokości oprocentowania ich lokat. Jest to zazwyczaj uzależnione od zasobności ich portfela (opcja negocjacji lokat pojawia się przeważnie od kwot przekraczających kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych).

PODSUMOWUJĄC: lokata bankowa jest popularnym i bezpiecznym produktem finansowym. Na rynku mamy dostęp do wielu rodzajów lokat, które różnią się od siebie czasem trwania, sposobem naliczania odsetek od kwoty lokaty itp. Wybór optymalnej lokaty powinien być podyktowany, między innymi, naszymi osobistymi potrzebami oraz przyszłymi planami dotyczącymi sumy wpłaconej na lokatę.