Nie dostałeś kredytu? Oto możliwe powody!

Liczyliście na ten kredyt. Pieczołowicie wypełnialiście wniosek kredytowy i z utęsknieniem czekaliście na odpowiedź banku, aż tu nagle nadeszła: odmowa kredytu bez podania przyczyny. Zastanawiacie się – dlaczego bank odmówił mi kredytu? Dlaczego to właśnie mnie spotkało odrzucenie kredytu hipotecznego? Sądziliście, że problem z uzyskaniem kredytu Was nie dotknie? Negatywna decyzja kredytowa i co dalej? Postaramy się przedstawić Wam kilka powodów, dla których bank może podjąć decyzję o nie udzieleniu kredytu.

Z jakich przyczyn bank odmawia kredytu?

Lista potencjalnych przesłanek może być naprawdę bardzo duża – banki określają bowiem warunki udzielenia kredytu. Wypełniając wniosek o kredyt bankowy większość z nas ma nadzieję, że bank przychyli się do naszej prośmy, ale zdarza się, że spotyka nas odmowa udzielenia kredytu hipotecznego lub innego rodzaju kredytu. Dlaczego? Jednym z powodów może być charakter zatrudnienia. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych, które często są udzielane na bardzo długi okres i wysokie kwoty.

Negatywna decyzja kredytowa a nieodpowiedni wiek

Banki mogą ustalać maksymalny wiek kredytobiorcy i jeśli klient przekroczy pewną ustaloną barierę wiekową, istnieje ryzyko, że instytucja nie zdecyduje się na przychylenie się do jego wniosku kredytowego. Oczywiście, możliwe jest również, że z perspektywy banku, klient będzie za młody na zaciągnięcie kredytu. Duże znaczenie w tym przypadku ma konkretna oferta i rodzaj kredytu. Odmowa udzielenia kredytu: niewystarczająca zdolność kredytowa.

Możliwe jest również to, że bank odmówił Ci kredytu ze względu na Twoją nieodpowiednią zdolność kredytową. Bank musi mieć pewność, że będziesz w stanie płynnie regulować podjęte zobowiązanie, dlatego pieczołowita analiza zdolności kredytowej klienta to częsta praktyka. Pod uwagę w tym przypadku brany jest szereg czynników: dochody, liczba osób pozostająca na utrzymaniu, raty innych kredytów itp.

Odmowa kredytu: kiepska historia kredytowa

Problemy z kredytami mogą być spowodowane również niezbyt przychylną historią kredytową, która obrazuje, w jaki sposób traktowaliśmy nasze wcześniejsze zobowiązania. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i „magazynuje” informacje na ten temat, dlatego odmowa kredytu przez BIK to możliwy scenariusz, jeśli wiemy, że nasza historia kredytowa może pozostawiać wiele do życzenia.

Reasumując: odmowa kredytu – dlaczego? Powodów może być wiele, te wymienione w artykule to tylko niektóre z możliwych przyczyn. Przeszkodą może być, między innymi, wiek potencjalnego kredytobiorcy, jego zdolność kredytowa, w tym źródło uzyskiwanych przez niego dochodów czy niepochlebna historia kredytowa. Warto mieć świadomość istnienia ewentualnych przyczyn, dla których bank może odrzucić nasz wniosek kredytowy, by móc realnie ocenić własne szanse, jako potencjalnego kredytobiorcy.