Scoring BIK – co to jest i jaki ma wpływ na Twoją kredytową przyszłość

Historia kredytowa w BIK może mieć duży wpływ na decyzję banku dotyczącą przyznania nam kredytu. Co to jest BIK? Biuro Informacji Kredytowej (BIK) udziela informacji nie tylko o tym, czy rzetelnie regulowaliśmy swoje zobowiązania. Innym narzędziem, którym się posługuje jest ocena punktowa (scoring) BIK. Na czym polega scoring? Co właściwie oznacza dla Ciebie jego wynik?

Czym jest ocena punktowa BIK?

Punkty kojarzą nam się zazwyczaj z grami zespołowymi lub szkołą, okazuje się jednak, że Biuro Informacji Kredytowej również nam je przyznaje. Po co? To sposób na zdefiniowanie naszej wiarygodności kredytowej. Negatywnie wpływają na nią między innymi: zwłoka w uiszczaniu należności, brakujące spłaty itp. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że punkty BIK przyznawane w ramach scoringu wynikają z naszej historii kredytowej. To kolejny powód, dla którego powinniśmy się o nią troszczyć.

Scoring BIK – przedziały

Wiemy już, że bank może brać pod uwagę ocenę punktową przygotowaną przez BIK (nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę). Jak w takim razie interpretować wartość scoringu BIK? Ocena punktowa BIK może przyjąć wartości od 1 do 100. Im więcej punktów, tym większa szansa, że kolejny kredyt będziesz spłacać w terminie.

Pamiętaj również, że jeśli w BIK nie ma na Twój temat żadnych informacji, to ocena punktowa nie zostanie naliczona.

Business Charts and Graphs on screen with CREDIT SCORE title

Ile punktów potrzebujemy w BIK, żeby dostać kredyt?

Punkty scoringu BIK pomagają w określeniu ryzyka instytucji finansowej, która udziela kredytu. Pojawia się więc zasadnicze pytanie – jak duża liczba punków jest nam niezbędna, żeby otrzymać kredyt lub pożyczkę? Jak przedstawia się zależność: scoring BIK a kredyt hipoteczny? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż w praktyce banki stosują swoje polityki ryzyka i mają własne modele scoringowe. Nie zmienia to jednak faktu, że o swoją historię kredytową i ocenę punktową trzeba dbać.

Podsumujmy: scoring BIK (ocena punktowa BIK) może mieć duży wpływ na ostateczną decyzję banku/instytucji finansowej o przyznaniu kredytu. Jest to bowiem narzędzie prezentujące naszą wiarygodność kredytową.  Dlatego warto przyjrzeć się temu, jak przedstawia się nasza punktacja.