Kto może sprawdzić Cię w BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to „magazyn” historii kredytowych. Bank, rozpatrując wniosek kredytowy danej osoby, sprawdza informacje, jakie na jej temat posiada BIK. Historia kredytowa ma więc wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu.

Zastanawiasz się, kto może zajrzeć do informacji dostępnych w BIK-u? Jakie podmioty mają dostęp do gromadzonych w BIK danych? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką ściągę! BIK klienta mogą sprawdzić, między innymi: banki, SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe oraz firmy pożyczkowe (UWAGA – należy pamiętać, że do danych przechowywanych przez Biuro Informacji Kredytowej mają wgląd wyłącznie te podmioty, które współpracują z Biurem Informacji Kredytowej i udzielają BIK informacji na temat własnych klientów). Należy jednak podkreślić, że jeśli firma pożyczkowa chce sprawdzić klienta w BIK-u, musi mieć na to jego zgodę. Taka zgoda nie jest natomiast potrzebna bankom i SKOK-om.

kto może zajrzeć do informacji w bik

Co więcej, wgląd do swojego BIK-u masz również Ty sam(a). BIK umożliwia  pobranie Raportu BIK, w którym znajdziesz informacje na swój temat. Dzięki temu łatwiej jest trzymać pieczę nad tym, jakie dane posiada BIK i czego mogą na temat Twoich zobowiązań dowiedzieć się instytucje finansowe. Czuwanie nad prawidłowością swoich danych zgromadzonych w BIK pozwala szybko zareagować w takich przypadkach jak np.: opóźnienia w spłacie zobowiązań czy informacja o próbie wyłudzenia kredytu na Twoje dane.

PODSUMUJMY: wiesz już, kto może poszukać informacji na Twój temat w Biurze Informacji Kredytowej. Dla banku dane, które w ten sposób pozyska mogą okazać się bardzo ważne – prezentują „wizerunek” klienta, jako kredytobiorcy. Warto więc zadbać o ich prawidłowość, prawda? Sprawdzenie siebie w BIK to szansa na potwierdzenie, czy wszystkie dane są aktualne. Jeśli pojawią się jakiekolwiek błędy należy zwrócić się do instytucji, która udostępniła je Biurze Informacji Kredytowej.